Seneste nyt fra byggepladsen

Arbejdet med at bygge Kronløbsøen er i fuld gang! Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nærmeste nabo kan følge med i byggeriets fremdrift og de fortællinger, som omgiver projektet.

Oversigt over byggeaktiviteter marts 2023
Orientering om nedramning af pæle for de nye træbrygger 21.03.2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Kronløbsøens 374 altaner får den sidste finish

På en måde er det referencealtanen på Kronløbsøens nye bygninger, der tiltrækker sig størst opmærksomhed lige nu. Referencealtanen afdækker nemlig, hvordan løsningsvalget af rækværk, gulv, plantekasser, beklædning og andet nødvendigt…

Læs mere

Byggeriets faser

Vi har som noget af det første etableret den byggeplads, hvor byggeriet foregår. Først lukkede vi Kronløbsbassinet af med to tværgående spunsvægge, hvorefter bassinet blev fyldt op med sand. Derefter etablerede vi byggegruben på sandpuden med en ramme af stålspuns.

Siden har vi gravet ud til det underjordiske parkeringsanlæg og afsluttet funderingsarbejdet i bunden af byggegruben. Det markerede næste store byggefase, hvor parkeringskælderen tager form.

Parkeringskælderen opbygges etage for etage fra bunden af udgravningen, til de fire etager under jorden er etableret, og fundamentet for øen samtidigt er skabt. Det indebærer støbning af den store bundplade, mellemdæk og kældervægge. Til sidst når vi toppen, hvor vi skal støbe det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Sideløbende bygger vi den tilkørselstunnel, som skal forbinde parkeringskælderen med resten af Nordhavn.

Næste store byggeetape er etableringen af de seks bygningskroppe og de tre nye broforbindelser, der skal forbinde øen med resten af Nordhavn. Til slut begrønnes området, de to nye offentlige pladser åbner, og vandet lukkes tilbage i bassinet. En ny ø er skabt.

Hele byggeriet – kort fortalt

Seneste varslinger om byggearbejdet:

Gravearbejde i Dunkerquegade
Orientering om forsyningsarbejde på Sundkaj
Vi støjer lidt endnu – og vi skynder os at blive færdige!
Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med to støbninger af transferdæk
Sommerorientering
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af transferdækket
Et nyt byggeår er skudt i gang
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med sidste støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med tredje støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om det næste halve år på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af mellemdæk i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med anden støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Orientering om udvidet arbejdstid i forbindelse med støbning af bundplade i byggegruben på Kronløbsøen
Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med udskiftning af regnvandsledning
Sommerorientering
Varsling om udvidet arbejdstid i forbindelse med undervandsstøbning i tunnelgruben
Orientering
Varsling af byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Varsling af byggeaktiviteter for næste etape af byggeriet
Det støjer den næste tid – og vi skynder os at blive færdige!
Varsling af pumpearbejde, sandfyldning og nedramning af spunsvægge for byggegrube

Kronløbsbassinet lukkes af og fyldes med sand ved hjælp af sandskib. 

Byggegruben etableres i sandet, og der graves ud til parkeringskælder.

Et underjordisk
parkeringsanlæg rejser sig fra bunden af bassinet.

Boligerne bygges, og nye broer forbinder øen med resten af Nordhavn.

Øen beplantes, de nye pladser åbner, og vandet lukkes tilbage ind i bassinet.

En ny ø er skabt: 233 guldcertificerede boliger, caféliv og ca. 1.100 p-pladser.

Byggeaktiviteter måned for måned

Nedenfor kan du løbende følge med i byggeaktiviteterne og læse mere om det arbejde, der finder sted på byggepladsen for Kronløbsøen.

Visualisering af byggetakten fra 2019-2023 i timelapse og 3D

Invitationer

Her på siden kan I løbende følge med i de invitationer, der henvender sig til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet.