Seneste nyt fra byggepladsen

Arbejdet med at bygge Kronløbsøen er i fuld gang! Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nærmeste nabo kan følge med i byggeriets fremdrift og de fortællinger, som omgiver projektet.

Oversigt over byggeaktiviteter september 2023

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Har du spørgsmål?

Projektsekretariatet for Kronløbsøen sidder klar til at besvare alle jeres spørgsmål, hvad enten det gælder projektet som helhed eller de byggeaktiviteter, der finder sted på byggepladsen. Det gælder også henvendelser af mere akut karakter – vi holder skarpt øje med infomailen alle ugens dage og bestræber os på at besvare jeres henvendelser hurtigst muligt.

Skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Endnu en bro til Kronløbsøen

Over sommeren monteres de to permanente broer mellem Kronløbsøen og Sundmolen. Den østlige bro fandt sin plads 27. juni, og den sidste monteres ved udgangen af juli. Selve broløftet var…

Læs mere

Flittige hænder

Denne sommer er den sidste i byggepladsens levetid, og der arbejdes hurtigt og hårdt i sommermånederne. Broerne monteres, træbryggerne bygges og alle boliger tager form. Der er menneskehænder på alle…

Læs mere

Travl plantetid på Kronløbsøen

Når træer ankommer til Oasen på Kronløbsøen, ligner de kolosser på lerfødder. Ikke så underligt, for træets jordklump kan være knap tre meter bred og et par meter dyb. –Selve…

Læs mere

Skibet er ladet med … sten

Flere tusinde tons sten fra Bornholm skal være med til at sikre Kronløbsøen mod uønsket påsejling. Det første skib har afleveret sin last: 2.000 tons. I den nærmeste fremtid følger…

Læs mere

Byggeriets faser

Vi har som noget af det første etableret den byggeplads, hvor byggeriet foregår. Først lukkede vi Kronløbsbassinet af med to tværgående spunsvægge, hvorefter bassinet blev fyldt op med sand. Derefter etablerede vi byggegruben på sandpuden med en ramme af stålspuns.

Siden har vi gravet ud til det underjordiske parkeringsanlæg og afsluttet funderingsarbejdet i bunden af byggegruben. Det markerede næste store byggefase, hvor parkeringskælderen tager form.

Parkeringskælderen opbygges etage for etage fra bunden af udgravningen, til de fire etager under jorden er etableret, og fundamentet for øen samtidigt er skabt. Det indebærer støbning af den store bundplade, mellemdæk og kældervægge. Til sidst når vi toppen, hvor vi skal støbe det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Sideløbende bygger vi den tilkørselstunnel, som skal forbinde parkeringskælderen med resten af Nordhavn.

Næste store byggeetape er etableringen af de seks bygningskroppe og de tre nye broforbindelser, der skal forbinde øen med resten af Nordhavn. Til slut begrønnes området, de to nye offentlige pladser åbner, og vandet lukkes tilbage i bassinet. En ny ø er skabt.

Hele byggeriet – kort fortalt

Seneste varslinger om byggearbejdet:

Kronløbsbassinet lukkes af og fyldes med sand ved hjælp af sandskib. 

Byggegruben etableres i sandet, og der graves ud til parkeringskælder.

Et underjordisk
parkeringsanlæg rejser sig fra bunden af bassinet.

Boligerne bygges, og nye broer forbinder øen med resten af Nordhavn.

Øen beplantes, de nye pladser åbner, og vandet lukkes tilbage ind i bassinet.

En ny ø er skabt: 233 guldcertificerede boliger, caféliv og ca. 1.100 p-pladser.

Byggeaktiviteter måned for måned

Nedenfor kan du løbende følge med i byggeaktiviteterne og læse mere om det arbejde, der finder sted på byggepladsen for Kronløbsøen.

Visualisering af byggetakten fra 2019-2023 i timelapse og 3D

Invitationer

Her på siden kan I løbende følge med i de invitationer, der henvender sig til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet.