Seneste nyt fra byggepladsen

Arbejdet med at bygge Kronløbsøen er i fuld gang! Her på siden vil vi løbende holde dig opdateret med seneste nyt fra byggepladsen, så du som nærmeste nabo kan følge med i byggeriets fremdrift og de fortællinger, som omgiver projektet.

Oversigt over byggeaktiviteter december 2023 – marts 2024

Varsling: Varsling om nedvibrering af pæle
Vi højtryksrenser granit

Infomailen lukkes

Året 2023 lakker mod enden, og det betyder at vi inden længe er i mål med byggeriet på Kronløbsøen.

Infomailen lukkes ned 15. december 2023, og vil herefter ikke blive besvaret.

Vi takker for jeres henvendelser og god dialog.

Indtil da kan I skriv til os på info@kronlobsbassinet.dk

Klinten giver et blåt kig og vind i håret

Som det sidste uderum står Kronløbsøens grønne klint mod Øresund nu klar. Med bænke, træer, bro, cykelsti og blæst til ansigtet. Sammen med produktionsleder Leif Nielsen, NCC, kaster vi et…

Læs mere

Byggeriets faser

Vi har som noget af det første etableret den byggeplads, hvor byggeriet foregår. Først lukkede vi Kronløbsbassinet af med to tværgående spunsvægge, hvorefter bassinet blev fyldt op med sand. Derefter etablerede vi byggegruben på sandpuden med en ramme af stålspuns.

Siden har vi gravet ud til det underjordiske parkeringsanlæg og afsluttet funderingsarbejdet i bunden af byggegruben. Det markerede næste store byggefase, hvor parkeringskælderen tager form.

Parkeringskælderen opbygges etage for etage fra bunden af udgravningen, til de fire etager under jorden er etableret, og fundamentet for øen samtidigt er skabt. Det indebærer støbning af den store bundplade, mellemdæk og kældervægge. Til sidst når vi toppen, hvor vi skal støbe det transferdæk, der skal lukke kælderen af. Sideløbende bygger vi den tilkørselstunnel, som skal forbinde parkeringskælderen med resten af Nordhavn.

Næste store byggeetape er etableringen af de seks bygningskroppe og de tre nye broforbindelser, der skal forbinde øen med resten af Nordhavn. Til slut begrønnes området, de to nye offentlige pladser åbner, og vandet lukkes tilbage i bassinet. En ny ø er skabt.

Hele byggeriet – kort fortalt

Seneste varslinger om byggearbejdet:

Kronløbsbassinet lukkes af og fyldes med sand ved hjælp af sandskib. 

Byggegruben etableres i sandet, og der graves ud til parkeringskælder.

Et underjordisk
parkeringsanlæg rejser sig fra bunden af bassinet.

Boligerne bygges, og nye broer forbinder øen med resten af Nordhavn.

Øen beplantes, de nye pladser åbner, og vandet lukkes tilbage ind i bassinet.

En ny ø er skabt: 233 guldcertificerede boliger, caféliv og ca. 1.100 p-pladser.

Byggeaktiviteter måned for måned

Nedenfor kan du løbende følge med i byggeaktiviteterne og læse mere om det arbejde, der finder sted på byggepladsen for Kronløbsøen.

Visualisering af byggetakten fra 2019-2023 i timelapse og 3D

Invitationer

Her på siden kan I løbende følge med i de invitationer, der henvender sig til naboer og beboere omkring Kronløbsbassinet.