Vandet vender gradvist tilbage til Kronløbsøen, når tonsvis af sand bliver kørt og sejlet væk fra Danmarks nyeste ø

Kronløbsbassinet blev fyldt op med sand i sommeren 2019.

Flere steder på det, der nu er blevet til Kronløbsøen, har sandet gjort sin pligt.

Gravemaskiner og lastbiler har takket være sandet kunnet køre rundt på øen. Nu følger NCC en detaljeret plan, så sandet på sigt kommer væk igen. Med andre ord: Vandet vender tilbage.

Bid for bid

–Det næste års tid fjerner vi sandet i etaper, og i begyndelsen af 2024 vil vandet være synligt hele vejen rundt om øen, siger Trine Tindborg, projektdirektør i NCC.

–Man kan sige, at vi fjerner byggepladsen bid for bid. I og med, at der fortsat skal udføres en lang række arbejdsopgaver på Kronløbsøen, er vi nødt til at bevare nogle områder, hvor maskiner og lastbiler kan køre på sandet. Vores naboer vil opleve det på den måde, at der er områder, hvor vandet lidt efter lidt vender tilbage, og områder, hvor der fortsat bliver bygget. Men billedet skifter hele tiden, forklarer hun.

Vandområde retableres

At fjerne sand fra en byggeplads som Kronløbsøen er en meget kompleks opgave. Dele af øen er allerede taget i brug, og to broer skal endeligt monteres. Det kan kun lade sig gøre, hvis maskiner fortsat kan bevæge sig rundt på det bælte af sand, som omgiver øen.

–Overordnet set er det jo vores opgave at retablere et stort vandområde i form af nye kanalrum. Rent praktisk skal vi som det første fjerne sandet fra depotet mod øst, som er indramme af de to tværgående spunsvægge. Sandet, der ligger under vand, pumpes op og sejles videre til nye byggeprojekter. Det øvrige sand omkring øen graves op og køres bort med lastbiler. Vi lader noget af sandet blive i bassinet, så det kan danne bund i de nye kanaler, og ligeledes skal noget af sandet bidrage til første del af den egentlige påsejlingssikring. Under etablering af påsejlingssikringen trækkes den inderste spunsvæg, og når sandarbejdet er afsluttet, trækker vi den yderste spunsvæg, fortæller Trine Tindborg.

Vandet bliver først synligt i område 1.
Derefter følger sandarbejdet etapevis i områderne 2, 3
og slutteligt område 4 med Lommevandrummet ved Stubkaj.

Det, du ikke ser

Hun kalder opgaven med at håndtere mange tusinde tons sand spektakulær.

–Men det mest interessante ved opgaven er faktisk det, du ikke kan se. Vores forberedelser munder nemlig ud i meget detaljerede planer, hvor den ene sandetape afløser den næste. Vi skal konstant gøre brug af de bedst egnede maskiner vel vidende, at dele af Kronløbsøen fortsat er en byggeplads. Men vandet er på vej tilbage, og Kronløbsøen er formelt en ø i begyndelsen af 2024, siger projektdirektøren.

Læs om sandarbejdet på Kronløbsøen:
En pude af sand, grus og sten skal hindre påsejling af Kronløbsøen
Sandet fra Kronløbsøen lever videre på Kalvebod Brygge
Sand fra A til B
Byggepladsen forlænges mod øst
Parkeringskælderen er ved at tage form
Sandet strømmer ind

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT