Oasens grønne gårdrum vokser planmæssigt ud af støbeskeen

Midt på Kronløbsøen ligger Den Grønne Oase, der mere og mere begynder at ligne det, som tegninger og visualiseringer har stillet i udsigt: øens varierede og grønne gårdrum.

Det kræver næsten et Ikea-katalog af plads, hvis navne og faconer på Oasens mange vækster skal listes op.

I stedet kan man overordnet nævne, at noget blomstrer tidligt, andet senere. Dertil kommer, at de mange løvfældende træer absolut ikke vokser, blomstrer og taber blade i takt. Efteråret bliver således langstrakt og domineret af træernes røde og orange farver. Oasens bundplanter skal kunne leve med skygge netop her, fordi trækronerne i gårdrummet vil brede sig. Når landskabsarkitekterne taler om Oasen, fremhæver de variation og artsrigdom, som tilsammen sørger for farvespil og skiftende indtryk.

De største plantebede i Oasen skal efter planen være plantet til mellem påske og 1. maj i år. Til efteråret følger de mindste.

–Årets første plantesæson for træer og buske strækker sig frem til den dato, hvis vi skal passe bedst på det grønne, som flytter ind. Det ved gartnerne, det ved vi, og datoen er nærmest magisk. Derfor knokler vi på for at blive klar, forklarer Brian Larsen, produktionsleder i NCC.

Vidt forskellige opgaver

–Netop nu vil jeg vurdere, at vi er 51 pct. færdige med Oasen. Inden for en måned skal vi støbe de sidste støttemure, som er afslutningen på øens største plantebede. Imellem bygningerne og det, der bliver øens grønne åndehuller, knokler vi på med flisebelagte stisystemer. Men allerede nu arbejder vi side om side med anlægsgartnerne, der har travlt med at fylde de første plantebede op med den jord, som alt det grønne skal vokse i.

–Vores opgaver spænder meget vidt – fra kørevej over cykelstativer til bede og skraldespande. Det kræver dygtige underentreprenører, og mange forskellige fag arbejder hver dag på at gøre Oasen til Kronløbsøens grønne gårdrum, fortæller Brian Larsen og remser lige faglighederne op: elektrikere, VVS’ere, plantevandingsteknikere, montagefolk, betonarbejdere, brolæggere, gartnere og ventilationsmontører. Der er lidt af det hele på nær malere, siger Brian Larsen med et smil og tilføjer, at nye fagligheder vil afløse de gamle i takt med fremdriften.

Et landskab i sig selv

–Vi afslutter arbejdet med Oasen etapevist, fordi øens beboere begynder at flytte ind fra maj 2023, hvor de skal nyde at bo på øen, selvom dele af den er en byggeplads året ud. Hele Oasen står færdig til efteråret, siger Brian Larsen.

–Oasen bliver et lille landskab i sig selv. Støttemurene sørger for et afvekslende og kuperet gårdrum, præget af det grønne i form af buske, træer og bunddække. Det hele er omgivet af en arkitektur, der kan noget helt særligt i kraft af en gennemgående materialitet og det grå farvespil. Samtidig går relieffet fra facader og altaner igen i støttemurene på terræn. Står du i Oasen og kigger op, er det svært ikke at blive imponeret over altanerne, når du ser, hvordan de spiller sammen med facaden og gårdrummet. Arkitekturen vil noget helt særligt med Oasen. Og vi er godt på vej.

LÆS OGSÅ:
Det grønne presser sig på over hele Kronløbsøen
Kronløbsøens grønne områder skaber variation øen rundt
Kronløbsøen mimer den danske urskov
Belægningsarbejdet tager hensyn til planter, trafik, vand med mere – og satser på at blive en fryd for øjet

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Visualisering: Dimension Design // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT