Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen

Så er der taget hul på endnu et kapitel i fortællingen om Kronløbsøens parkeringskælder. Denne gang handler det om det såkaldte transferdæk, der populært sagt er den enorme betonplade, som afslutter kælderen og udgør bunden for det kommende byggeri på øen.

–Kombinationen af funktion og udførelse gør transferdækket til intet mindre end ingeniørkunst, fortæller Martin Mørk Borelli, der er produktionsleder i NCC og nu kan sætte flueben ved den første støbning ud af ni.

Kronløbsøen - transferdæk, collage med armeringsarbejde og støbning

Først en række tal: Transferdækket har en størrelse på 10.000 kvadratmeter.

Dækket hviler på 124 søjler, som måler 50 centimeter i bredden og op til 1.6 meter i dybden, hvor antallet gentages på hver af de fire etager.

Den del af dækket, hvorpå øens bygninger skal stå, er 90 centimeter tykt, hvilket svarer til afstanden fra gulv til overkanten på en bordplade i et normalt køkken! Den del af dækket, som ikke skal bære ret meget, er 40 centimeter tykt.

Stålstængerne, der armerer dækket, måler 2.5 centimeter – mere end det dobbelte af normalen for den type armeringsjern.

Støbearbejdet er delt op i etaper – fem store og fire små. Den første del af transferdækket blev støbt 20. maj. Sidste støbning finder sted medio oktober.

Kronløbsøen - transferdæk, collage med armeringsarbejde og støbning

Den perfekte støbning

Når Martin Mørk Borelli fortæller om de vigtige støbeopgaver, nævner han ofte begrebet flow.

–Den perfekte støbning kræver et stabilt flow dagen igennem. Typisk strækker en støbning sig fra morgen til aften, uden afbrydelser. På den måde undgår vi de såkaldte støbeskel, og for at lykkes med det, skal betonen ankomme til Kronløbsøen i det rette tempo, og vejret skal helst være med os.

Melding om silende regn vil udskyde støbningen, som er nødt til at foregå i én arbejdsgang, forklarer Martin Mørk Borelli.

Mens transferdækket bliver støbt, fortsætter arbejdet andre steder på byggepladsen. Fx skal parkeringskælderens køreramper gøres færdige.

–På de store støbedage er vi tidligt i gang og slutter sent. Her indtager grønne betonpumper byggepladsen, hvor de med lange snabler fylder beton ud på dækket i tæt samarbejde med vores erfarne betonfolk. Samtidig skal godt 120 betonbiler køre til og fra øen på en enkelt arbejdsdag, typisk en betonbil hvert tiende minut. Den logistiske udfordring er således betydelig, og vi er afhængige af bl.a. glidende morgentrafik med grønne bølger og ingen pludseligt opståede trafikpropper, siger Martin Mørk Borelli.

Kronløbsøen - transferdæk. Collage med billeder fra støbning.

To funktioner

Transferdækket er unikt for projektet og i Danmark. Dækket kan bedst beskrives som en svævende bundplade i terrænniveau. Og søjlerne spiller en vigtig rolle – ikke blot for transferdækket men for hele parkeringskælderen.

–På hver etage står der 124 søjler, og vi har placeret dem oven på hinanden hele vejen fra kælderens bund og op til transferdækkets. Man kan sige, at systemet af søjler hviler på kælderens bundplade og dermed udgør de selve rygraden i de fire etager, som samlet set er øens fundament. Og ser man på søjlernes dimensioner og antal, der er betragteligt større end normalt, vidner det om hvilke kræfter, der er på spil. 

Det kommende transferdæk har stort set samme dimensioner som bundpladen, men funktionerne er forskellige.

–I virkeligheden har transferdækket en dobbelt funktion. Det skal bære de seks bygningskroppe ved at overføre vægten fra bygninger til søjlerne i kælderen. Samtidig skal transferdækket kunne holde hele kælderkonstruktionen fast, så komplekset ikke flytter sig som følge af vandtrykket nedefra. Vi skal jo hele tiden huske, at vi arbejder på en ø, og den må ikke flytte sig hverken i den ene eller den anden retning, som Martin Mørk Borelli udtrykker det. 

Kronløbsøen. Transferdæk - søjlerne gennem parkeringskælderen.

Læs mere som støbninger i artiklerne:
Støbearbejde kalder på både seminar og meget detaljeret planlægning
Den færdige bundplade i parkeringskælderen sætter punktum for en vigtig etape af byggeriet
Mellemdæk vokser ud på gule formborde
Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej
Teamwork sikrer den gode støbning
Bundpladen tager form
Prøvestøbning sikrer en vandtæt parkeringskælder

Læs mere om forankringen af øen:
Fem måneders arbejde med 724 opdriftsankre afsluttet

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Laura Benedikte Pedersen og Stine Skøtt Olesen / NXT