Kronløbsøen lagde sand til fremvisning af nye energieffektive gravemaskiner

Kronløbsøen har set mange spændende maskiner komme og gå i tidens løb. I slutningen af oktober kiggede en række eldrevne gravemaskiner forbi for at demonstrere de nyeste teknologier inden for byggemaskinel for et dedikeret publikum.

Demonstrationen af maskinerne skete i forbindelse med, at NCC og Danfoss lancerede et partnerskab på tværs af sektorer, for at accelerere den grønne omstilling i bygge- og anlægssektoren i Danmark. Partnerskabet bygger på en fælles vision om at sætte mere ambitiøse klimakrav til byggeriet med henblik på at indfri det enorme CO2-besparelsespotientiale, som bygge– og anlægssektoren besidder. Samtidig ønskede man helt fysisk at fremvise nogle af de mange fordele, der er ved eldrevne gravemaskiner.

Energieffektivitet og fordele i fokus

Hovedattraktionen, den store eldrevne 20-tons gravemaskine, der i dagens anledning fik skovlen i Kronløbsøens sand, reducerer energiforbruget med 15-30 pct. sammenlignet med en konventionel gravemaskine. Ved første øjekast ligner den andre store gravemaskiner, men én ting udmærker sig betydeligt: den støjer ikke.

Gravemaskinen repræsenterer samtidig et bud på, hvordan man allerede fra i dag kan reducere CO2-udledningen på byggepladserne. Foruden lavere CO2-udledning er fordelene ved at bruge eldrevne maskiner bl.a. en støjreduktion på minimum 50 pct., reducering af vibrationer, ingen udstødningsgasser samt færre støvpartikler i luften. De målbare fordele vil dels fremme arbejdsmiljøet markant, dels give færre byggegener for naboer til fremtidige projekter.

Ifølge Carsten Hoeck, administrerende direktør i LOXAM og oplægsholder om maskinudlejning på dagen, er det da heller ikke mangel på viden eller ny teknologi, der spænder ben for den igangværende udvikling mod lavemissionsbyggepladser.  

–Der findes på nuværende tidspunkt et pænt sortiment af eldrevne maskiner på markedet, som udfører et rigtig godt stykke arbejde, både når det kommer til duelighed og til at udlede mindre CO2. Desværre kunne efterspørgslen være bedre, og netop derfor er det vigtigt at informere bredt ud om de eksisterende lavemissionsteknologier og deres fordele.

Den fremviste teknologi på Kronløbsøen er essentiel i bestræbelserne på fuldt ud at elektrificere tungere bygge- og anlægsmaskiner, som NCC for eksempel også bruger i grusgrave, og når der graves ud til fjernvarme med mere.

–Elektrificering udgør en lovende vej mod lavemissionsbyggepladser, men indtil vi når det stadie, skal vi allerede i dag kraftigt reducere udledningen fra byggeriet gennem energieffektivitet, fortæller Leif Bruhn, der leder Danfoss’ arbejde med energieffektive gravemaskiner.

Kronløbsøens sanddyne udgjorde den ideelle fremvisning – trods den hastigt bliver mindre og mindre, var der plads til både demonstration og spørgsmål fra de fremmødte gæster.

Hvad venter vi på?

På dagen holdt NCC’s Head of Green Transition, Peter Andreas Sattrup, et oplæg om grøn omstilling i byggeriet med fokus på politiske virkemidler og reguleringsbehov.

 –NCC arbejder målrettet på at reducere klimaaftrykket fra vores byggerier. Selvom de nuværende klimamål er et skridt i den rigtige retning, mener vi, at der er plads til langt højere ambitioner, påpeger Peter Andreas Sattrup.

I januar 2023 kom de første egentlige klimakrav i Bygningsreglementet, som bl.a. lød på, at nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kilo CO2-ækvivalenter pr. kvadratmeter om året set over 50 års levetid.

–De nyeste NCC-byggerier ligger på mellem 6,9 kg og 9,5 kilo CO2e/m2/år. Det er vel at mærke uden at inkludere klimaaftrykket fra transport og byggeproces, som ifølge NCC’s erfaringer typisk ligger på mellem 1,5 og 2,5 kilo CO2e/m2/år. Når klimakravene til byggeriet nu skal genforhandles, ønsker vi væsentligt skrappere krav til både byggeri og byggeproces, end der er lagt op til i den oprindelige politiske aftale.

Klimamålene i Bygningsreglementet revideres hvert andet år, og de kommende forhandlinger blev indledt i efteråret 2023. Ifølge Peter Andreas har klimamålene allerede nu haft en transformerende indflydelse i byggeriet, og den udvikling ser han gerne fortsætter.

–Vi håber, at vi med dette partnerskab med Danfoss kan fremhæve de løsninger og teknologier, som allerede i dag kan bringe sektorens CO2-udledninger ned, siger Peter Andreas Sattrup.

Den målsætning bakker chef for Public Affairs i Danfoss, Rasmus Abildgaard, op om.

–Dette partnerskab er en fantastisk mulighed for at anvende vores knowhow og teknologier i byggeindustrien i direkte samarbejde med NCC. Vi taler ofte om materialer og driften af bygninger, men der er også et kæmpe potentiale, hvis man kigger på byggeprocessen, herunder de tunge maskiner og transporten. Vi vil vise, at vi ikke behøver at vente på teknologierne – de kan implementeres allerede i dag, fortæller Rasmus Abildgaard.

Læs om Kronløbsøens maskiner:
Et hav af maskiner
To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk
Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen
Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads

Læs om Kronløbsøens sand:
Sandet var en grundsten, da Kronløbsøen blev etableret

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: NXT // Foto: Jonathan Grevsen / NCC