Kysten og Klinten tager form

Leif Nielsen, arbejdsleder i NCC, fokuserer nærmest i døgndrift på at gøre Kronløbsøens rekreative pladser, Kysten og Klinten, til to helt særlige steder på den nye ø i Nordhavn.

–Naboer og andre interesserede, der følger lidt med i vores arbejde med Kysten og Klinten, får nok det indtryk, at der lige nu vokser beton op af jorden, og det er ikke helt forkert. Vi er i gang med det, jeg vil kalde kunstnerisk inspireret beton. Den traditionelle beton på øen er på plads, det gælder bl.a. gulve, vægge og de støbte dæk. Men den beton, vi arbejder med nu og i den kommende tid, er jo beton, som mange mennesker vil færdes omkring. Det gælder plateauer, bænke, støttemure og plantekasser for blot at nævne et lille udpluk. På Kysten etablerer vi desuden en trappe, som ender nede i vandet. Og på Klinten bliver det muligt at stå og nyde udsigten mod Øresund, forklarer Leif Nielsen og henviser til den landskabelige vision inspireret af Møns Klint.

Forskallingsarbejde i særklasse

Kronløbsøens arkitekter lægger vægt på, at Kysten og Klinten får et udtryk, der harmonerer med bygningerne på øen. Præget af klint og vandrette linjer bliver fastholdt. Det gøres bl.a. ved at lave forskallingsarbejde med synlige brædder, der sikrer det unikke formsprog og efterlader et riflet aftryk på betonen, når den bliver støbt.

–På den måde kommer der nogle spring i betonen, og når vi så varierer bræddetykkelsen fra 19 til 25 millimeter, opstår der helt særlige effekter, som minder om det lys- og skyggespil, der foregår på bygningernes facader, siger Leif Nielsen.

Selv om konstruktionerne for Kysten og Klinten bliver støbt i beton, er det forskallingsarbejdet, der fylder mest på byggepladsen.

–Vi taler med andre ord om kunstnerisk inspireret beton. Den færdige og synlige overflade er udviklet i samspil med arkitekterne og landskabsarkitekterne, der, tro mod den monolitiske tilgang, ønsker at føre øens facadeudtryk videre ned i terrænet.

–Selve træarbejdet udgør et kapitel for sig. For det første bruger vi certificeret grantræ fra Sverige, som vi får skåret helt specielt på et savværk. Men det forskallingsarbejde, som skal udføres på Kysten og Klinten, er arbejde fra den allerøverste hylde, tilføjer Leif Nielsen. Undervejs har NCC fremstillet 11 såkaldte mockups (modeller), så bygherre og arkitekterne har kunnet følge med i processerne.

Landskabsbeton

Arbejdet med at forme Kysten og Klinten varer godt fire måneder. Undervejs kommer der både plantebede og sommer til! Landskabet på hele øen tager så småt form.

–Faktisk lægger vi det, jeg vil kalde landskabsbeton, etapevist ud på øen helt frem til sensommeren 2023, og øens unikke landskabelige karakter bliver synlig for alle, siger Leif Nielsen og tilføjer, at der ved Kysten og Klinten etableres plantekasser, siddebænke og større grønne områder.

Rent praktisk er Kysten placeret i det sydvestlige hjørne af Kronløbsøen og har et areal på 1.100 kvadratmeter og falder let mod vandet. Klinten i det modsatte hjørne fylder 800 kvadratmeter og stiger halvanden meter over havets overflade. Selve udplantningen finder sted tæt på afslutning af byggeriet men med respekt for plantesæsonen.

Læs mere om Kysten og Klinten:
Arketypiske danske landskaber sætter deres præg på Kronløbsøens forposter
Vejen til Kysten og Klinten går gennem 3D-modellering

Tekst: Søren Egert / NXT // Visualisering: Dimension Design // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT