Etablering af aflæsningspladser og kranfundamenter – det støjer i korte intervaller

Lige nu bliver byggepladsen på Kronløbsøen gjort klar til, at maskiner og kraner kan arbejde i hele bassinets dybde. Sådan et arbejde kræver både fundamenter til kraner og aflæsningspladser til bl.a. lastbiler og betonpumper.

–Vi har med tungt udstyr at gøre. Derfor skal vi sørge for, at materiellet står ordentligt fast, siger Thomas Isaksen, arbejdsleder i NCC’s Hercules Fundering.

Han forklarer, at dele af arbejdet betragtes som støjende men adskiller sig væsentligt fra spunsarbejdet ved at være i korte, intensive forløb.

–Vi vibrerer først emnerne ned i undergrunden ved hjælp af en særlig vibrator, der støjer meget lidt. Dernæst efterrammer vi med en hydrohammer, der støjer væsentligt mere. Heldigvis er dette arbejde, i modsætning til spunsarbejdet, hurtigt overstået, fortæller Thomas Isaksen.

Byggeplads ved Kronløbsøen. Thomas Isaksen taler om kranfundamenter. På billederne ses vibrator og kranfundament rør.

Fundamenter til kommende kraner

Hercules Fundering er netop nu i fuld gang med at etablere kranfundamenter langs byggegruben. Fundamenterne består af fire stålrør ved hver kran. Rørene sørger for, at de kommende kraner står ordentligt fast. For fremtiden vil der være fire faste kraner på Kronløbsøen, og disse kan suppleres af lastbilkraner efter behov.

–Når vi skal efterramme et stålrør, er det cirka 10-15 støjende minutter pr. emne. Der er fire rør til hver kran, og der skal etableres fire kranfundamenter i alt. Vi forventer, at nedramningen af de første 12 stålrør tager ca. halvanden dag, siger Thomas Isaksen.

–I modsætning til spunsarbejdet så arbejder vi i korte intervaller og har kun én hydrohammer på pladsen, hvor naboerne i september-oktober var vant til to, der arbejdede simultant og intensivt fra kl. 8-17 – kun afbrudt af en halv times pause. Det er ikke tilfældet her. Arbejdet foregår midt på hver langside af byggegruben og midt for hver gavl. I første omgang fritages den østlige ende af byggepladsen.

Byggeplads ved Kronløbsøen. Billederne viser rør til kranfundementer med hydrohammeren til efterramning i arbejde samt aflæsningspladser.

Aflæsningspladser til byggepladsen

–Vi etablerer en række aflæsningspladser langs byggegruben. Hver plads består af fire stålpæle, de såkaldte HEB-profiler, som skal ned i undergrunden. Profilerne kommer så langt ned i undergrunden, at de kan yde en vis modstand til de maskiner, der senere skal arbejde på pladsen.

–Ovenpå profilerne svejser vi en bjælke på, så betonpumper og lastbilkraner kan sætte deres støtteben på bjælken. På den måde undgår vi at overbelaste den allerede spunsede væg, forklarer Thomas Isaksen.

Aflæsningspladserne betragtes som en let konstruktion, der i modsætning til spunsen ikke skal ned i den hårde Københavnerkalk men blot rammes ned, til de opnår den nødvendige modstand og derved kan aflaste vægten fra bl.a. lastbiler og betonpumper.

–Størstedelen af stålpælene er allerede rammet ned og de sidste to aflæsningspladser etableres i den østlige ende af byggepladsen, når vi har fået sand fra byggegruben ud i vandrummet mellem byggepladsspunsen, forklarer han.

Arbejdet med aflæsningspladser og kranfundamenter opdeles i to små etaper, hvor den første og største etape bliver afsluttet i november.

Byggeplads ved Kronløbsøen. Etablering af aflæstningspladser.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT