Man kan godt blive søsyg af at bygge bryggerne ved Kronløbsøen

I Nordhavn transformerer By & Havn den gamle industrihavn til en levende bydel for Københavnerne og rekreativt område med plads til aktiviteter og afslapning. Rundt om Kronløbsøen er tre store træbrygger ved at blive etableret, og sammen med øens vandlommer skaber det et helt særligt lokalt miljø rundt om Kronløbsøen med vandet som fællesnævner.

Arbejdet med at bygge bryggerne udfordrer håndværkerne på flere fronter.

–Når det blæser fra øst og vi har lidt højvande, kan man som bryggebygger godt blive ramt af søsyge, siger arbejdsleder Kim Schou fra Hercules Fundering.

Sammen med endnu en arbejdsleder og seks tømrere udgør han det hold, som med hjælp fra kraner og to tømmerflåder bygger Kronløbsøens tre brygger.

Brygge med hydraulisk bassin

To af bryggerne er 250 meter lange og går fire meter ud fra kajen. Den tredje, den ved Stubkaj, er 97,5 meter lang og går hele 13,5 meter ud.

–Bryggen på Stubkaj har i den ene ende et ovalt bassin midt i det hele. Bunden af bassinet kan hydraulisk løftes op og ned, så vanddybden kan varieres efter behov. I den anden ende af bryggen etablerer vi en særlig parkeringsmulighed til kajakker. Det betyder, at netop den brygge er rig på detaljer, som kalder på ordentligt tømrerarbejde, fortæller Kim Schou og nævner ramper, forskydninger og trapper.

Forskelligt træ

Bryggernes bærende konstruktioner består af trykimprægneret dansk fyrretræ. Stolperne måler 15 gange 30 centimeter (150x300mm) og er 4.20 meter lange. Øverst kommer så dækplankerne, som er dem, man går på. De er af egetræ og stammer fra Frankrig. Plankerne er 4.5 cm høje og 18.5 cm brede (45x185mm) og dækker alle bryggernes overflader.

–Det træ, vi bruger, vejer godt til. Derfor har vi kraner til at hjælpe os. En kran var i begyndelsen aktiv fra selve øen. Nu bruger vi en kran, som står på en tømmerflåde. Ude på flåden har vi også en skurvogn, som vi arbejder i, når vi løser mere detaljerede opgaver såsom noget med gevind, særlige skæringer og andet, siger Kim Schou.

Redningsvest og gelænder

Også på tømmerflåden er sikkerheden prioriteret højt.

–Vi arbejder altid to og to sammen, og arbejder vi yderst på flåden, bærer vi redningsveste. Desuden sætter vi gelænder op og øger på den måde sikkerheden yderligere. Jeg synes, vi har styr på bølgegangen og har vænnet os til lidt skvulp i ny og næ. Så vi holder søsygen pænt på afstand, konkluderer Kim Schou.

Dykkerne er tilbage

Kronløbsøen har en tradition for dykkere, der første gang var til stede på projektet i forbindelse med tunnelkonstruktionen. Denne gang er deres opgave af en mindre – men alligevel betydelig – karakter. Redningsstigerne, der monteres oppefra af tømrerne, sikres af dykkerne under vandoverfladen, så stigerne forankres til konstruktionen og forbliver stabile hele vejen ned i dybet.

Efter planen bliver bryggen på Sundkaj færdig som den første. Herefter følger Fortkaj, og til august 2024 fuldender bryggen på Stubkaj billedet af Kronløbsøen som Nordhavns nye trædesten.

LÆS OGSÅ:
To brygger af træ sætter tykke streger under det, som Kronløbsøen også rummer

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT