Mellemdæk vokser ud på gule formborde

Det går fremad med parkeringskælderen! Sideløbende med at kælderens vægge bliver støbt, er arbejdet med at støbe mellemdæk gået i gang. Det er disse dæk, der skal adskille de fire etager til parkering og samtidig udgør den flade, som bilerne kommer til at køre og parkere på.

–At etablere de tre mellemdæk kræver 24 dækstøbninger, og hvert dæk er på mellem 800 og 2000 kvadratmeter. Hver støbning varer cirka tolv timer, fortæller produktionsleder Pætur Føroy Johansen fra NCC.

Kronløbsøen, mellemdæk, gule formborde, støbning.

Præcision i højsædet

Støbeopgaver i så stor skala er præcisionsarbejde.

–Vi etablerer koblinger fra væggene og ind på mellemdækket, og selve dækket består af armeret beton. Armeringen ligger som et net, der i første omgang bliver holdt oppe af såkaldte A-stole, som har forskellig højde, hvorved vi allerede inden støbningen har sørget for en vis faldopbygning. Det, der senere i støbeprocessen, når betonen hældes i, holder dækket oppe, er såkaldte formborde. De er opbygget af store gule plader på pæle og er knap tre meter høje. Man sætter dem på række og ved siden af hinanden, og de skal stå meget præcist. For at sikre, at formbordene ikke vælter undervejs, og inden alt er hærdet igennem, bruger vi særlige lastbilstropper til at fastholde bordene. Stropperne kender man fra tunge transporter ude i trafikken, siger Pætur Føroy Johansen.

Kronløbsøen, mellemdæk, formborde, a-stole

Skridsikkert gulv

Mellemdækkene skal have korrekt fald mod afløbene i kælderen. Afløbene er nødvendige i tilfældet af, at sprinklerne i kælderen går i gang, og her er det vigtigt, at vandet automatisk søger hen mod afløbene.

–Betonen bliver fordelt ved hjælp af river, hvorefter en bjælkevibrator sørger for det helt rigtige fald, så den ønskede hældning opnås. Når betonen er på plads, gør vi det, man i fagsproget kalder at koste betonen. Det vil sige, vi sørger for, at betonen får en ru overflade, så bilerne ikke skrider under kørsel og parkering. Udfordringen er, at faldet skal være helt perfekt i første forsøg! Derfor er støbeprocessen nøje planlagt og efterprøvet, tilføjer han.

Kronløbsøen, støbning af mellemdæk, bjælkevibrator, koste

Landmåler kontrollerer

Præcisionsarbejdet understreges i øvrigt af, at NCC’s landmåler undervejs kontrollerer, at højder og faldopbygning er, som de skal være. Han kan ved hjælp af den såkaldte totalstation sikre nøjagtighed inden for de rammer, der gælder for hele projektet på Kronløbsøen.

Og præcision går endnu engang igen, når det gælder den planlægning, som løber forud for hver støbning.

–Når støbningen går i gang, er det vigtigt at sikre et godt flow dagen igennem, fordi vi ikke kan stoppe processen, men skal fortsætte uden afbrydelser, indtil støbningen er færdig. Derfor er vi på støbedagene ekstra opmærksomme på at minmere de øvrige aktiviteter på pladsen som fx større leverancer. Samtidig gør vi, hvad vi kan for at mindske potentielle gener, hvor valg af maskiner, arbejdsmetode og indretning af byggepladsen spiller ind, når vi planlægger de store støbninger, siger Pætur Føroy Johansen.

Alle dækstøbninger vil blive beskrevet i oversigten over byggeaktiviteter, som sendes ud hver måned og lægges online på hjemmesiden under ”Er du nabo?”. Hver enkel dækstøbning udføres over én arbejdsdag, og størstedelen af de 24 dækstøbninger finder sted inden for normal arbejdstid i tidsrummet fra kl. 07.00 om morgenen til senest kl. 19.00 om aftenen. NCC sender en orientering ud, hvis støbeprocessen for enkelte dæk kræver længere arbejdsdage.

Kronløbsøen. Gule formborde til støbning af mellemdæk.Landmåler med grøn totalstation. Luftfoto over byggegruben.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Madeleine Kate McGowan / NXT. Dronefoto: Kim Gersvang / NCC // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC