Facader i vandkanten byder på faglige udfordringer og arkitektur uden sidestykke

Mindst en facade på hver af Kronløbsøens bygninger skal bogstaveligt talt stå i vandkanten. Det kræver lokalplanen. Og dermed bliver den del af byggeriet en opgave, som kalder på meget konkrete og stærke fagligheder hos totalentreprenøren NCC.

Dertil kommer såkaldte udkragede facader, som betyder, at selve bygningens krop visse steder skal fremstå med en brudt facadelinje.

–Du skal se en lodret linje for dig. Pludselig brydes linjen. Det ligner et hak i facaden, og det ser nærmest ud som om, en del af bygningen svæver frit i luften. Man kalder det udkragning, og opgaven stiller meget specifikke krav til os, der bygger, siger Rasmus Rydstrøm, senior produktionschef i NCC.

Kronløbsøen - udkragede facader i proces.

Varieret facade

–For at bygge en facade med forskelige udspring skal der først opbygges et stillads, og på Kronløbsøen er der faktisk meget lidt plads til stillads, så det er i sig selv en udfordring at konstruere et stillads, der både er smalt og stærkt. Når stilladset er på plads, monterer vi kompositbjælker, som er fremstillet af stål, og som udstøbes sammen med etagedækket. Når dækket er hærdet, monterer vi væggene oven på bjælkerne. Oven på væggene støber vi endnu et dæk, og det er først, når det er afhærdet, at vi kan fjerne det understøttende stillads. Den udkragede del bæres dermed af etagen over og dele af bygningen fremstår nu med en facade, som er meget varieret og præget af udspring, der ser ud som om, de svæver frit i luften, forklarer Rasmus Rydstrøm.

Kronløbsøen - udkragede facader i proces.

Specialdesignede løsninger

Samlet set er opgaven med facaderne på Kronløbsøen ikke så lidt af et stykke helt særligt ingeniørarbejde, og fagchef i NCC Engineering, Kåre Flindt Jørgensen, betegner allerede nu de kommende facader som ingeniørkunst.

–Det helt unikke ved opgaven er, at den fremstår meget kompleks. Vi arbejder på seks bygninger, og der er ikke to, som ligner hinanden. Dertil kommer, at facadernes arkitektur betyder, at man ikke kan bruge standardløsninger. Vi opererer faktisk kun med specialdesignede løsninger. Normalt er det overskueligt at håndtere facadebyggeri, men her på øen er alle beslag og fastgørelser unikke og alene rettet mod projektet her, forklarer han.

Arkitekternes visioner bliver med andre ord ført ud i livet, og dermed rummer selve byggeopgaven helt nye udfordringer.

–Den geometri og form, som arkitekterne har spillet ud med, betyder, at man ikke som normalt kan stille væggene på facaderne oven på hinanden. Hele tiden er der noget, som stikker ud fra facaden, de såkaldte udkragninger, og for at det kan se ud som om, dele af facaden svæver, skal udkragningerne bæres vandret ved hjælp af særlige konstruktioner. Man hænger faktisk facadeelementerne op i stedet for at stille dem oven på hinanden. Og set med ingeniørbriller er det et godt eksempel på, hvordan kreativitet og dyb faglighed går hånd i hånd, når den arkitektoniske vision skal gøres bygbar, siger han.

Kronløbsøen - besøg på kontoret hos NCC Engenieering. Digital model af bygningen.

Beskyttende forplader

Det er ikke kun facaden på boligerne, der får opmærksomhed. Når man arbejder i vandkanten på Kronløbsøen, er man konstant tæt på øens vitale parkeringskælder – og kælderen skal beskyttes. Også derfor udstyres den del af byggeriet, som befinder sig under vandlinjen, med facader i form af såkaldte forplader.

Kronløbsøen - et kig på forpladerne.

–Forpladerne er reelt det første, du ser af facaderne på øen. Pladerne skal beskytte den membran, der omslutter parkeringskælderen, men forpladerne hindrer også, at påsejling og store isdannelser i vandet omkring øen beskadiger kælderen, fortæller Brian Gessø Larsen, produktionsleder i NCC.

–De forplader, vi bruger på Kronløbsøen, er meget store. De er næsten fire meter brede og måler seks meter i højden. Hver plade er 11 centimeter tyk og vejer 6.5 tons. De dimensioner betyder, at pladerne skal håndteres med meget stor forsigtighed, når kranen placerer dem, fortæller han og peger på næste element, der står for tur.

Kronløbsøen - et kig på forpladerne og lagene bag.

Læs om kældervæggene, som forpladerne beskytter, i artiklen Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej
Læs mere om murstenen, der kommer til at præge facaden, i artiklen Kronløbsøen – nu med egen mursten

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT