Plads til udeliv. 29 tagterrasser fylder hele 1.300 kvadratmeter

Tagfladerne på Kronløbsøens seks bygninger kommer til at bestå af store tagterrasser, friarealer, plantekasser, mindre teknikarealer og solcellepaneler.

–At bygge tagterrasser er en kompleks opgave. Flere typer håndværk arbejder sammen, de vidt forskellige materialer skal håndteres rigtigt, og vi monterer bl.a. beslag, balustrader, stålrækværk og trægulv i en nøje planlagt rækkefølge, fortæller Torben Oldenburg, senior projektchef i NCC, mens han peger rundt på et af nybyggeriets tage.

–Vi forventer at være færdige med den første tagflade i januar 2023. Den næste afslutter vi i februar, og sådan går det skridt for skridt frem mod sommeren næste år.

Vigtige plantekasser

På hver tagflade er der nu gjort klar til tagterrasserne, som står på en konstruktion bestående af tagpap, isolering og stålbeslag. De mange stålbeslag bærer de store tagterrasser, som er begyndt at tage form.

–Vi er godt i gang på de seks tagflader, hvor vi bl.a. skal sætte cirka 300 kvadratmeter plantekasser op. Kasserne er udført i sortmalet stål og medvirker til at skabe en form for rumdeling på taget. De store plantekasser giver også god plads til planter og buske med dertilhørende automatisk selvvandingssystem, siger Torben Oldenburg.

–Når plantekasserne er på plads, lægger vi terrassernes meget synlige trægulv, som består af Cumaru-træ. Cumaru er en rødbrun træsort, der går under betegnelsen hårdttræ, som betyder, at den er meget slidstærk. Træet er naturligvis FSC-certificeret. Det giver sikkerhed for, at træet kommer fra ansvarlig skovdrift.

–Når gulvet er lagt, sætter vi rækværk op og monterer glasvægge hele vejen rundt. Og jeg vil da ikke undlade at nævne, at vi også gør klar til udekøkkener på tagene. Der kommer koldt og varmt vand, afløb og stikkontakter, tilføjer en tilfreds senior projektchef og anerkender de gode løsnings- og materialevalg taget af bygherre.

Strækmetal og klatreplanter

Tagfladerne indeholder udover tagterrasser også afskærmede teknikarealer, som indeholder ventilationsanlæg.

–Vi giver teknikarealerne en visuel afskærmning i sortmalet strækmetal. Teknikken på taget betyder meget for det liv, der udfolder sig i boligerne. Fx kræver ventilationen i boligerne, at teknikken er i orden og kører uden problemer. For at få teknikarealerne til at syne af så lidt som muligt begrønnes de med klatreplanter og føjer på den måde en ekstra grøn dimension til livet på tagene, fortæller Torben Oldenburg.

De første klatreplanter og buske har indtaget plantekasserne og vil de kommende år vokse frem og op. Øvrig beplantning på øen finder sted i etaper med respekt for plantesæsonen.

Strøm fra paneler

Solcellepaneler udgør et helt særligt kapitel på de seks tagarealer.

–Vi monterer 208 paneler med et samlet areal på 407 kvadratmeter. Panelerne bliver placeret, så de kommer til at afskærme en del af teknikarealerne. Resten af panelerne monterer vi på dele af de frie tagarealer, siger Torben Oldenburg.

Panelerne forventes at yde cirka 85.000 kwh om året. Det svarer til 25 husstandes forbrug. Strømmen leveres til fællesinstallationerne på Kronløbsøen, fx ventilation og lys i kælderen. Er der overskydende strøm, sendes den til el-nettet, så andre kan få glæde af den.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT