En milepæl for tunnelgruben

Det er ikke kun i byggegruben, der er gang i støbearbejdet. I tunnelgruben for tilkørselstunnelen når NCC inden årsskiftet en milepæl, når de afslutter det mellemled, der starter ved Fortkaj og inden længe skal forbindes til parkeringskælderen på næstnederste etage.

En ny kørevej markerer afslutningen på første tunneletape og allerede i starten af december begynder næste, når NCC skærer hul i den spunsvæg, der indtil nu har adskilt de to byggegruber.

Kronløbsøen - et kig ned i tunnelgruben for tilkørselstunnelen

Tretrinsraket

De to tunnelvægge er støbt, og i slutningen af november følger det loftdæk, der skal lukke tunnelgruben af. Vand er en afgørende udfordring, som NCC’s ingeniører og byggefolk løser i fællesskab. Netop tunnelvæggene er værd at hæfte sig ved, hvor vandtætning af væggene bedst kan beskrives som en tretrinsraket, forklarer arbejdsleder Leif Nielsen fra NCC.

–Væggene i tunnelgruben er lige som mange andre dele af dette projekt noget helt særligt. Vi har valgt en tretrinsraket for konstruktionen, som skal beskytte mod det store vandtryk, der er, når tunnelen møder kælderen på næstnederste etage godt otte meter under havets overflade, siger Leif Nielsen og advarer om, at det nu bliver lidt nørdet. Trin et i den ekstra vandtætning er en membran, der monteres på ydersiden af betonen efterfulgt af trin to, som består af et ekspanderende fugebånd, der placeres midt i væggen og mest af alt minder om et stort stykke meterlakrids. Sidste trin er den såkaldte injektionsslange, der sikrer tætning, hvis alt andet svigter, forklarer Leif Nielsen, der med kendermine peger på konstruktionens indmad.

Kronløbeøen - tunnel - tretrinsraket for konstruktionen. Fugebånd, injektionsslange, membran.,

Armering og vintermåtter

Som ved alle andre støbninger indgår armering, der er skelettet for konstruktionen. Størstedelen af den armering, som bliver brugt, er præfabrikeret, men ved overlap skal der knofedt til at binde armeringen sammen.

–Vi har væsentligt mere håndbinding i tunnelgruben end nede i byggegruben, fordi vi har flere mindre men tungere elementer. Det er som et forudsigeligt puslespil med mange små brikker, der ved håndkraft skal flettes sammen på en bestemt måde. Et håndarbejde ud over det sædvanlige, der heldigvis belønnes med hyppige pauser, for at sikre de gode arbejdsforhold, siger Leif Nielsen.

Selve støbearbejdet minder i proces om det, vi ser i byggegruben dog i mindre skala og inden for normal arbejdstid. Konstruktionen adskiller sig ved at have en hældning fra kote 2,5 ved Helsinkigade og ned til kote -7, hvor tunnelen møder kælderen. En kote betegner højden for et bestemt terrænpunkt i forhold til havets overflade.

–Vi har langt flere vinkler at tage hensyn til, og derfor har vi mere forarbejde, før vi er klar til at støbe, fortæller Leif Nielsen og tilføjer, at det lange kig gennem tunnelen er lukket af, fordi der er monteret en række vintermåtter på tværs for minimere støj og sikre, at arbejdet i tunnelgruben er til mindst mulig gene for vores naboer. Uden vintermåtter fungerer tunnelen som en tragt for lyd, og det kan vi jo ikke have, understreger han.

Kronløbsøen - tunnelarbejde. Armering og vintermåtter.

Dobbeltgenbrug

På tværs at tunnelen løber et stort stålrør, der er anlagt for at lede regnvand forbi tunnelgruben og holde gruben tør.

–Normalt løber regnvand fra området ud lige her, hvor vi står og arbejder. Derfor måtte vi anlægge en midlertidig regnvandsledning, som kan føre regnvandet igennem byggepladsen og ud i havet. Det fjernes igen, når arbejdet er færdigt.

–Selve røret har en sjov historie. Som byggefolk arbejder vi jo hele tiden på at genbruge materialer, hvor det er muligt. Netop røret her kan inden længe betegnes som dobbeltgenbrug. Det stammer fra min nabo, der er skrothandler, og tilfældigvis havde en gammel skorsten liggende. Den passede perfekt i diameter, længde og styrke. Vi fik lov til at købe det mod, at han kan købe det tilbage, når vi er færdige, fordi det allerede er afsat til et andet projekt. Det synes jeg er en fin rejse for en tidligere skorsten, siger Leif Nielsen.

Kronløbsøen. Dobbelgenbrugt skorsten til vandafledning.

Ny kørevej letter arbejdet

I slutningen af november forventer NCC at have lagt låg på tunnelgruben, og sandopfyldningen kan gå i gang.

–Når vi har støbt loftdækket, vil tunnelgruben være lukket af, og vi kan fylde op med sand til det niveau, der er nødvendigt for at anlægge en kørevej hen over tunnelen. Sandet er ligesom det øvrige sand omkring øen midlertidigt og vil blive fjernet, når øen står færdig, og vi er klar til at lukket vandet tilbage ind i bassinet.

–Rent logistisk betyder den nye kørevej, at lastbiler og andre køretøjer ikke længere skal vende eller bakke, når de nærmer sig tunnelgruben. Nu kan man takket være kørevejen simpelthen køre hen over gruben og komme rundt på øen uden stop undervejs. På den måde kommer byggepladsen til at hænge langt bedre sammen, forklarer Leif Nielsen.

Visualisering af kørevej

Næste tunneletape

–Vi støber så langt hen imod selve byggegrubespunsen som muligt,

og først når nederste mellemdæk i parkeringskælderen er støbt, kan vi gå videre med tunnelarbejdet og gøre det helt færdigt, siger Leif Nielsen.

Hele tilkørselstunnelen får en samlet længde på godt 80 meter, og næste tunneletape markeres, når NCC skærer et stort hul i den spunsvæg, der indtil nu har adskilt de to byggegruber, og Leif Nielsen skønner, at det allerede sker i begyndelsen af december.

–Du kan sige, at det videre arbejde med tunnelgruben afhænger af, om der er god fremdrift i det øvrige arbejde på Kronløbsøen, og det er der i den grad, fornemmer Leif Nielsen.

Alt støbearbejdet for parkeringskælderen forventes afsluttet i efteråret 2021, herefter følger en periode med indvendig aptering frem til, parkeringskælderen åbner forventeligt efteråret 2022.

Kronløbaøen - kig gennem spuns mellem de to byggegruber. Armeringsarbejde i tunnelgruben.

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Dronefoto: Kim Gersvang / NCC // Foto: Madeleine Kate McGowan, Stine Skøtt Olesen og Nikoline Kern / NXT