Sandet strømmer ind

Frem til slutningen af august bliver der hvert døgn pumpet 16.000 tons sand ind i Kronløbsbassinet, og den kommende byggeplads bliver mere og mere synlig.

Sandet pumpes ind, så der kan etableres et terræn, som hele byggepladsen kan stå på. Når byggearbejdet er afsluttet, bliver spunsvæggene fjernet, og vand vil så omkranse både boliger og parkeringskælder. En ny ø er skabt.

–Sandet sejles fra et indvindingsområde i Køge Bugt til Nordhavn på sandskibe, der lægger til kaj i Orientbassinet, og via særlige rørledninger pumpes sandet ind i Kronløbsbassinet, fortæller Andreas Christensen, produktionsleder hos Hercules, som står for arbejdet med at fylde bassinet op.

–For at få pumpeprocessen til at køre er det nødvendigt at blande sandet med vand. Så det er altså både sand og vand, der bliver pumpet ind i Kronløbsbassinet.  Sandet går til bunds, og en gravemaskine henter sandet op igen og giver det den endelige placering.

Hensyn til naboerne

Hercules lægger vægt på at genere naboerne så lidt som muligt, først og fremmest hvad angår støj.

–Placeringen af pumper og skibe er valgt af hensyn til beboerne i området. Vi minimerer simpelthen støjen, og den sidste del af rørledningen ligger under vand. Selve pumpearbejdet foregår i døgndrift. Gravemaskinen arbejder fra klokken 07.00 til 19.00, og gravemaskinen slutter hver dag af med at sikre, at der er gravet ud foran ledningen, så pumpearbejdet forløber uden problemer natten igennem. Når arbejdet med pumpe og gravemaskine er færdigt i begyndelsen af september, ligger sandet jævnt fordelt halvanden meter over det daglige vandniveau, forklarer Andreas Christensen.

NCC gør opmærksom på, at det er yderst farligt og derfor forbudt at bevæge sig ud på det nyindpumpede sand! Det er kun medarbejdere med kendskab til opfyldningsarbejdet, der har tilladelse til at opholde sig de steder, hvor sandet er stabilt. Af sikkerhedsmæssige grunde er Kronløbsbassinet afspærret frem mod årsskiftet 2023/2024.

Andreas Christensen, produktionsleder hos Hercules

Nyt spunsarbejde

Når arbejdet med at fylde sand i bassinet er udført, lægges der et 35 cm tykt bærelag af stabilgrus, så tunge køretøjer kan køre i området uden at risikere at sidde fast. Herefter begynder man at etablere en skurby. Sidst i august ankommer spunsjernet til byggepladsen, og arbejdet med at etablere Kronløbsøens kommende omrids går i gang.

Spunsarbejdet begynder i slutningen af august og varer cirka to til tre måneder, og vi spunser som det første i den ende, hvor sandarbejdet er helt færdigt. Vi fylder sand i fra vest mod øst, så arbejdet med spuns og sand koordineres ret nøjagtigt, siger Andreas Christensen.

Hvis du vil vide mere
Kan du se en visualisering af byggetakten fra 2019-2023 under ‘Er du nabo?’

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Anastasia Sif Karkazis og Stine Skøtt Olesen / NXT // Timelapse film: NCC

Tagget , , , , .