Hul igennem: En tunnel tegner sig

Præcision er et nøgleord, hvis man skal beskrive det arbejde, der lige nu finder sted i den tunnel, som til sin tid skal forbinde Helsinkigade med parkeringskælderen på Kronløbsøen.

Tunnelen skal ramme parkeringskælderen uhyre præcist, og det betyder, at vinklerne skal være i orden, og tunnelens forskellige lag skal dimensioneres helt nøjagtigt.

Efter at tunnelens byggegrube er pumpet tør, og dykkernes arbejde er udført, er NCC nu i gang med lægge et drænlag i bunden af tunnelen.

Arbejde i tunnelen til parkeringskælderen på Kronløbsøen. Landmåler og tunnelkig.

Sten i bunden

–Laget består af en masse sten, som typisk har en diameter på 32 millimeter. Vi gør også klar til det såkaldte renselag, som vi senere skal støbe dernede. Renselag er midlertidigt beton. Det støbes under den egentlige beton, og vi gør det på den måde for at have en ren flade at arbejde på. Herefter lægger vi armeringen ud, klodser det op, og støber så færdigt oven på renselaget, forklarer Peter Beck, projektchef i NCC. Det helt centrale i arbejdet med tunnelen er at sørge for, at indtrængende grundvand altid kan samles op og blive håndteret af pumper.

Arbejde i tunnelen til parkeringskælderen på Kronløbsøen. Minigraver og sten.

Forskalling og membraner

Det egentlige tunnelarbejde venter forude og består bl.a. i at sætte forskalling op, placere armering og udføre membranarbejde ved de forskellige støbeskel. Peter Beck skønner, at arbejdet med tunnelen til parkeringskælderen er afsluttet maj næste år.

Selve tunnelarbejdet falder i to etaper.

–Første etape er firkantet sagt at slutte tunnelen til det, som til sin tid bliver tredje etage af parkeringskælderen. Der er en spunset væg mellem tunnelbyggegruben og den helt store byggegrube. Første etape strækker sig frem til den spunsede væg, og når p-kælderen kommer op i en vis højde, skal vi etablere den stump tunnel, der mangler. Spunsen mellem de to gruber bliver simpelthen fjernet, og vi forlænger så at sige tunnelen med fem-seks meter, siger Peter Beck.

Arbejde i tunnelen til parkeringskælderen på Kronløbsøen. Forberedelse til støbning af renselag.

Tungen lige i munden

–Når vi til sin tid definitivt kan slutte tunnelen til parkeringskælderens næstnederste etage, kan vi se tilbage på et stykke helt enestående entreprenørarbejde. At støbe og placere forskalling og sikre, at membranerne er tætte kræver, at du har tungen lige i munden, som Peter Beck udtrykker det.

Arbejde i tunnelen til parkeringskælderen på Kronløbsøen. Støbning af renselag. Fejning af renselag.

Læs mere om arbejdet med tunnelen i artiklen Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

Læs om landmålerens arbejde på byggepladsen i artiklen Spot en landmåler – et vigtigt bindeled på byggepladsen

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto af støbning: Maria Engholm / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT