Nu kan du følge arbejdet med Kronløbsøens første bro

Hvordan ser der ud på bagsiden af de gamle kajanlæg på Fortkaj?
Er undergrunden fast, ustabil, fugtig eller lige til at arbejde i?
Det undersøger NCC i øjeblikket ved hjælp af en såkaldt søgegravning. Det hele tjener ét formål: at fundere den kommende bro fra Fortkaj til Kronløbsøen bedst muligt.

–Ganske langsomt bliver broarbejdet synligt for naboer og andre, som vil følge med i, hvad der sker på øen. I begyndelsen af november vil en stor boremaskine gå i gang med at bore pæle ned. Pælene skal understøtte den kommende bro, siger Samuel Rasmussen, projektleder i NCC.

–Vi går også i gang med at bygge et brolandfæste på Fortkaj, og sideløbende på selve øen gør vi klar til, at broen rammer øens transferdæk, parkeringskælderens øverste lag. Vi skaber groft sagt en fordybning på dækket, og det kommer broen så til at hvile på, forklarer han.

Broen er 27 meter lang, 7.5 meter bred og vejer 95 tons.

Kornløbsøen - collage med binnder af brofæste forberedelserne.

Bro og infrastruktur

Selve broen er en stålkonstruktion, og broens overflade består fine grå skærver. Broen – og i øvrigt også de kommende to andre broer – spiller meget væsentlige roller, når det gælder infrastrukturen på Kronløbsøen.

–Broen fra Fortkaj skal rumme kabler til strøm, internet og telefoni, og det hele samles i en stor kasse under brodækket. De to øvrige broer vil til sin tid gemme på henholdsvis et stort skraldesug i den ene bro og fjernvarme, vand og afløb i den anden, fortæller han.

Kronløbsøen - collage med billeder af 3D modellering af broforbindelsen

Klimaks i sigte

Stålbroen fra Fortkaj bliver endeligt monteret i første kvartal 2022, og Samuel Rasmussen kalder montagen for broarbejdets deciderede klimaks.

–Du skal se det for dig. En stor mobilkran ankommer og løfter hele broen på plads ved hjælp af et enkelt løft. Så bliver broen spændt fast, og Kronløbsøen er så på en måde landfast med Sjælland. En stor dag i projektets historie, vurderer Samuel Rasmussen.

De to sidste af Kronløbsøens i alt tre broer bliver bygget i 2023.

Kronløbsøen - collage med billeder fra byggepladsen omkring den kommende broforbindelse.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Øvrige foto: Stine Skøtt Olesen / NXT