Fem temaborde og guidet tur med el-bus – nabomødet i Nordhavn blev et tilløbsstykke

Pakhus 47, 2. sal, på Sundkaj 125 lagde rum til et særdeles velbesøgt nabomøde tirsdag 3. marts 2020. Godt 260 interesserede var mødt op til By & Havns arrangement, og dets bredde illustreres af, at Nordhavn Lokalhistoriske Forening også havde et bord, så lokalt interesserede kunne får svar på dette og hint.

Som ved tidligere nabomøder blev repræsentanterne fra Kronløbsøen opsøgt af mange nysgerrige sjæle, og Trine Skou Tindborg, projektdirektør i NCC, svarede sammen med Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, på de mange gode spørgsmål.

Nabomøde i Nordhavn - Kronløbsøens temabord. Oversigt over temaborde.

Projektet fylder

–Mange spørger om, hvad der konkret foregår på den ø, vi er ved at etablere, og det store fremmøde tager jeg som et udtryk for, at vi bygger noget, som mange interesserer sig for, vurderer Trine Skou Tindborg.

–De besøgende på nabomødet er både folk her fra området og folk udefra. Måske har vi også besøg af nysgerrige, der overvejer at slå sig ned i Nordhavn, tilføjer hun.

–Den store interesse er noget, vi som entreprenører skal være bevidste om, når vi bygger nyt. Ved et arrangement som nabomødet i dag, bliver vi mindet om, hvor meget et projekt som Kronløbsøen fylder i folks oplevelse af Nordhavn som byområde, siger Trine Skou Tindborg.

–Folk er optaget af øens placering, bygningernes højde, parkeringsforholdene og rent faktisk er der mange, som spørger ind til de byggetekniske løsninger, og det er jo altid rart at kunne gøre brug af sin faglighed også på den måde, konstaterer Trine Skou Tindborg, som tror på, at det at være til stede ved fx et nabomøde øger forståelsen for projektet.

Nabomøde i Nordhavn. Kronløbsøens temabord. Trine Tindborg, NCC.

Fokus på lommevandrum

Direktør Jens Damgaard fra Kronløbsøen Projekt P/S havde travle timer ved temabordet om Danmarks nyeste ø.

–Folk er meget nysgerrige, og det er tydeligt, at deltagerne på nabomødet følger særdeles godt med i det, der sker på og omkring Kronløbsøen, siger han.

–Der bliver spurgt meget ind til de såkaldte lommevandrum, hvor forskellige aktiviteter kan foregå. Mange spørger til, hvad rummet i grunden skal bruges til. Ligesom de kommende beboere og andre lokale har vi selvfølgelig også en interesse i, at det ikke bliver ghettoblastere, der dominerer billedet, også lydbilledet. Så for os giver det god mening, at borgerne presser lidt på her i planlægningsfasen. Mit indtryk er, at man gerne ser lommevandrum brugt til noget, der kan glæde familierne. Vi skal undgå en egentlig partyzone, som Jens Damgaard udtrykker det.

–Nabomødet viser klart, at hjemmesiden om Kronløbsøen og de forskellige varslinger om arbejdet på øen fungerer, tilføjer han og nævner, at flere naboer savner den gule infovogn, der bød på kaffe og en snak om byggeriet i de kolde vintermåneder.

–Vi arbejder på at gennemføre lignende initiativer som infovognen, slutter Jens Damgaard.

Mødet i Pakhus 47 drejede sig også om Århusgadekvarteret, Sundmolen/Levantkaj, Kronløbsøen, trafik/parkering, fritid/byrum/parker og blev suppleret af ture med den selvkørende el-bus.

Nabomøde i Nordhavn - Kronløbsøens temabord. Thomas Mathiasson, Hercules.

Øvrige spørgsmål og svar

Kronløbsøen blev vendt og drejet, og nogle af de tilbagevendende spørgsmål og svar kan læses herunder:

Læs flere ofte stillede spørgsmål

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT