Velkommen i 2023

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

Kronløbsøen bliver etableret i Kronløbsbassinet mellem Fortkaj og Sundkaj, der begge er under udvikling. Øen er med til at færdiggøre visionen for Århusgadekvarteret, som en bydel med kanaler og broer og kommer til at rumme ejerboliger, udadvendt erhverv og et stort og effektivt parkeringsanlæg, der skal betjene beboerne på den kommende Kronløbsø samt lokale virksomheder og naboerne i Århusgadekvarteret og på Sundmolen.

 

En bydel uden biler

Kronløbsøen er et forbindelsesled hen over Kronløbsbassinet i Københavns nye bydel Nordhavn. Med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen bliver øen forståeligt nok kaldt en trædesten for Nordhavn, der bliver både fortættet og forbundet med en række nye offentlige by- og havnerum. Der etableres tre broforbindelser på tværs af Kronløbsbassinet samt en adgangstunnel fra Fortkaj, der fører ned til parkeringsanlægget under Kronløbsøen.

Kronløbsøen

Guldcertificeret byggeri

Byggeriet skiller sig på flere fronter ud fra resten af Nordhavn. Øen bliver bilfri takket være den fire etager dybe parkeringskælder med plads til ca. 1.100 biler – beliggende under vandoverfladen. Det nye og effektive parkeringsanlæg skal betjene beboere, naboer og besøgende, der i fremtiden kan parkere deres biler via adgangstunnellen fra Fortkaj og derefter stige op i lyset, ud på den bilfrie ø i direkte kontakt med vandet.

Men byggeriet går også nye veje, når det gælder graden af certificeringer. By & Havn har konsekvent lagt vægt på, at ressourcebevidste tiltag spiller en afgørende rolle i udviklingen af Nordhavn. Kronløbsøen fortsætter linjen, og byggeriet bliver således certificeret efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld.

Kort fortalt vægter en DGNB-certificering miljø, økonomi og sociale forhold, og forskellige aspekter tæller med. Fx byggematerialernes livscyklus, transport, holdbarhed, tilgængelighed, indeklima og vandforbruget – under og efter byggeriet.

PensionDanmarks ambitioner er høje, når det drejer sig om investering i nye byggeprojekter, og og virksomheden er overbevist om, at certificeret kvalitetsbyggeri er en forudsætning for at sikre et godt afkast til pensionskunderne. En DGNB-certificering er en af nøglerne til dette.

 

Udsyn til vand

Den bilfrie ø kommer til at rumme 25.000 kvadratmeter bolig- og erhvervsbyggeri, der består af seks bygningskroppe i en karréstruktur omkring et indre, grydeformet gårdrum. De nye ejerboliger får en attraktiv beliggenhed mellem by, havn og metro i et område, der er i rivende udvikling. Boligerne på øen vil variere i størrelse fra 50 til 200 kvadratmeter, og på den måde sikres en blandet beboersammensætning. Alle får mindst én altan, og fra altaner åbner udsigten sig mod Øresund eller de omgivende kanaler – et direkte og ubrudt udsyn til vandet.

Boligerne vil i samspil med de omgivende, havnenære uderum og en oplevelsesrig vandkant trække på det bedste fra Nordhavn til glæde for beboere, naboer og besøgende. Byggeriets stueetage er tiltænkt udadvendt erhverv som enten butikker, cafeer eller restauranter.

Selve byggeriet

Bag projektet står By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem mod 2023.

Som totalentreprenør er det NCC, der tømmer bassinet for vand, fylder det med sand, etablerer underjordiske vægge til parkeringsanlægget, bygger 233 nye boliger og til sidst sørger for, at en ny ø ser dagens lys, når vandet atter lukkes ind. En entreprenøropgave helt ud over det sædvanlige.

Hele projektet på Kronløbsøen begynder med, at Hercules Fundering på tværs af Kronløbsbassinet bygger vægge af jernplader, som udgør forstadiet til at tømme bassinet for vand. Herefter kommer en række andre kompetencer i spil.

By & Havn og de øvrige partnere i projektet har været i tæt dialog siden 2016, og partnernes meget specifikke kompetencer indgår derfor nu i det puslespil, der resulterer i nye boliger, en effektiv parkeringskælder og en (grøn) ø midt i Nordhavn.

 

Kronløbsøen skaber sin egen historie – fra bunden af bassinet!

Inspiration fra Møn

Projektet er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen. Øen bliver opført som en såkaldt monolit med en gennemgående materialitet, der både giver øen sin egen identitet og danner slægtskaber med bygningsmassen i de tilstødende kvarterer.

Arkitekterne henter inspiration fra de geologiske aflejringer i den danske kyst, som man meget tydeligt ser på Møns Klint. Altaner og andre fremspring på de kommende bygninger refererer netop til klintens særlige udseende, og Kronløbsøen får på den måde sit eget formsprog. Det arkitektoniske greb giver bebyggelsen en anden karakter end Århusgadekvarteret og Sundmolens mere vertikale byggerier.

Kronløbsøens to markante pladser kommer – tro mod det arkitektoniske ophav – til at hedde hhv. Klinten og Kysten. Mange steder i Nordhavn har man fra begyndelsen tænkt på det liv, der kan leves i vandkanten, og Kronløbsøen bliver ingen undtagelse. Her tales der om intime byrum og mødesteder præget af den unikke atmosfære, som havne altid tilfører et område.

Metroen kommer

Kronløbsøen bringer endnu mere dynamik til et af hovedstadens historiske områder, hvor handel og transport i flere hundrede år var fundamentet for tusindvis af københavneres levebrød. I dag er pulsen i Nordhavn tilbage på et niveau, der gør bydelen til et af hovedstadens mest attraktive områder, og med etableringen af metroen fortsætter bydelen med at udvikle sig. Metrostationerne Nordhavn og Orientkaj er knudepunkter i visionen for Københavns nye havnekvarter.

 

Et hurtigt overblik

I juni 2016 blev projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S dannet med henblik på udvikling af den nye ø i Nordhavnen, Kronløbsøen. Projektselskabet består af det statslige og kommunale udviklingsselskab By & Havn I/S med 50 procents ejerandel, PensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der ejer henholdsvis 40 procent og 10 procent af projektselskabet.

Foruden byggeriet på den kunstige ø skal projektselskabet stå for at opføre et byggeri med 7.900 etagemeter boliger beliggende på Fortkaj på den nordvendte kajstrækning i Århusgadekvarteret.

Læs lokalplanen for området. Læs artikel om lokalplanen.

Kronløbsøen er en 9500 m2 stor ø. Overbygningen på øen består af 24.700 m2 boliger og 300 m2 erhverv. Parkeringskælderen udgør 33.000 m2 af det samlede projekt.

Byggeriets stueetage er tiltænkt erhverv som enten butikker, cafeer eller restauranter. Boligerne er ejerlejligheder, de bliver mellem 50 og 200 m2 og får alle mindst én altan.

  • Bygherre: Projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S
    (By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen)
  • Totalentreprenør: NCC Danmark A/S
  • Arkitekter: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og COBE ApS
  • Landskabsarkitekt: STED ApS
  • Ingeniør: NCC Engineering

Byggeperiode: 2019-2023

Byggesum: 1.149 mia. kr.

 

Kronløbsøen. Stemning fra Nordhavn.

Foto på siden: Dronebilleder Kontraframe // Luftfoto NCC // Resterende foto af Stine Skøtt Olesen / NXT//
Visualiseringer: DimensionDesign