Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejret

Når de centrale aktører i det ambitiøse byggeprojekt på Kronløbsøen skal sætte ord på det, der foregår på byggepladsen i Nordhavn, skinner det igennem, at projektet er unikt, nytænkende og vigtigt for hele Århusgadekvarteret. Og i disse uger går selve boligbyggeriet i gang. Entreprenøraktiviteterne flytter med andre ord fra undergrunden (parkeringskælderen) og op i lyset.

Kronløbsøen - bygningerne skyder i vejret. Luftfoto og stemnings collage men montering af elementer.

Boliger i vandkanten

–Kronløbsøen er et visionært byggeri med grønne byrum, nærhed til vandet og DGNB-certificerede boliger, siger Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn.

–Med boliger helt ned til vandkanten har Kronløbsøen en beliggenhed i særklasse, måske Nordhavns bedste. Og med flere gang- og cykelbroer til Sundmolen og selve Århusgadekvarteret bliver øen det helt centrale bindeled i Indre Nordhavn. Læg dertil, at den underjordiske parkeringskælder jo betyder, at By & Havns vision om at friholde Nordhavns bymiljø for parkerede biler fortsætter. I stedet udnytter vi pladsen til grønne og rekreative byrum – en bilfri ø i gadeplan, forklarer Henrik Steenstrup.

Kronløbsøen - collage ned Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn, vand, liv under vandet og grønt i byrum.
Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn

Stærkt samspil

Som investor lægger PensionDanmark altid stor vægt på certificeret byggeri, og Kronløbsøen er så afgjort ingen undtagelse.

–Faktisk er det ret unikt at inddrage noget blåt, Kronløbsbassinet, og give noget grønt tilbage, nemlig guldcertificerede boliger på en bilfri ø med grønne områder, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark

–Bygningernes facader beklædt med specialdesignede mursten kommer til at understrege, at Kronløbsøen er en grøn oase midt i byen. Farverne på stenene spiller fornemt sammen med beplantningen, og øens gårdrum bliver attraktive zoner for brugerne, vurderer han og dvæler så lidt ved parkeringskælderen.

–Alene tanken om at etablere en fire etager dyb parkeringskælder midt i et havnebassin lyder uforståeligt for de fleste. Men nu er det gjort, og godt 1.100 biler kan snart parkere underjordisk. Kælderen er for alle, der færdes i kvarteret og har behov for parkering og vil afspejle, at Kronløbsøen er helt sin egen men også fuldt integreret i omgivelserne. Visionen for øen er stærk og enestående, og måske bliver det muligt at forfølge visionen på andre havne-beliggenheder, lyder det fra Torben Möger Pedersen.

Kronløbsøen - collage med Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark og murstenen Kronø samt grønne byrum.
Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark

Tæt dialog

Kronløbsøen, boligerne og parkeringskælderen, har været i støbeskeen siden 2016, og partnerne bag projektet har fra første dag været i tæt dialog.

–Tilsammen råder partnerne i projektet over en lang række meget specifikke kompetencer. Mange ender skulle derfor mødes, og den proces er alle involverede stolte af, lyder det fra Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, selskabet bag projektet på Kronløbsøen. Han siger, at øen tilfører området i Nordhavn endnu mere kvalitet.

–Århusgadekvarteret er i forvejen meget vellykket og lever op til målsætningen i lokalplanen, som taler om, at den nye bydel til en vis grad skulle tage afsæt i det, vi kender fra Frederiksstaden, og det er lykkedes. Allerede nu har det nye Århusgadekvarter charme og en egen identitet, og Kronløbsøen fortsætter og forstærker den dimension, vurderer Jens Damgaard.

Kronløbsøen - collage med Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S samt byrum i Nordhavns Aarhusgadekvarter.
Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S

Læs mere i artiklerne:
Snart kan man mere end ane bygningerne på Kronløbsøen
Kronløbsøen – nu med egen mursten
Kronløbsøen mimer den danske urskov

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Portræt af Torben Möger: Ursula Bach / Pension Danmark // Portræt af Henrik Steenstrup: By & Havn // Portræt af Jens Damgaard: Madeleine Kate McGowan / NXT // Øvrige foto: Stine Skøtt Olesen / NXT