Færdigt arbejde: fem år med kælder, facader, corona, træer, buske, 233 boliger og 50 par ynglende digesvaler

For godt fem år siden stod NCC´s Trine Tindborg, projektdirektør på Kronløbsøen i Nordhavn, og kiggede ned i Kronløbsbassinet.

Det skulle fyldes op med sand og omdannes til en ø med boliger og parkeringskælder.

–I dag kan jeg godt betro dig, at jeg ved synet af det nøgne bassin fik lidt ondt i maven. Men for hvert skridt, vi som et samlet entreprenørteam tog på byggepladsen, stod medarbejdernes faglighed og blinkede til mig, kommer det stille og roligt fra Trine Tindborg, der så småt er ved at tage hul på seks måneders orlov, inden hun skal i gang med en ny byggeopgave i hovedstadsområdet.

Luftfoto fra 2019 inden området omkring Kronløbsbassinet for alvor blev byudviklet.

Mange fagligheder

–Øen gør mig stolt. P-kælderen vil jeg kalde et decideret mesterværk. Facaderne finder du ikke magen til andre steder. De grønne områder på øen udgør et kapitel for sig sammen med både broer og tunnel. Alle vores kompetencer har været i spil. Ikke altid på samme tidspunkt, men jeg oplevede, at den ene faglighed simpelthen blev afløst af den næste, og i dag står vi så med et resultat, alle er stolte over, siger Trine Tindborg.

Hun tilføjer, at det rent ledelsesmæssigt stiller visse krav, når så mange fagligheder både skal spille sammen og af og til afløse hinanden.

Hun fremhæver igen p-kælderen og den beton, der er designet specielt til kælderen.

–Sammensætningen af de forskellige tilslag, cementtyper, flyveaske, med videre er nøje overvejet i forhold til betonens egenskaber, hvor ikke mindst tæthed, men også bearbejdelighed og efterbehandling af betonen har stået i fokus. Der er derfor også lagt meget tid og energi i temperatursimuleringer, prøveblandinger og prøvestøbninger, inden både vi og vores rådgivere var helt tilfredse med de forskellige betontyper, der er anvendt til henholdsvis bundplade, vægge og mellemdæk, lyder det fra en stolt projektdirektør.

Stort puslespil

Fem års koncentreret byggearbejde byder på et utal af udfordringer. Alene den mængde vand og sand, som skal håndteres, kræver et stort og meget koordineret udbud af mange og forskellige maskiner.

–Fra andre byggepladser kender vi alt til det at håndtere store maskiner. På Kronløbsøen stod vi så med en ekstra udfordring, fordi pladsen på den kunstige ø, vi skabte, ikke var ubegrænset. Derfor var der en logistisk udfordring i at rejse en tårnkran i den ene ende af øen, mens der i den anden ende blev flyttet rundt på tunge jernplader. Men også det puslespil lykkedes vi med, fortæller Trine Tindborg.

Luftfoto fra august 2019, hvor sandet flød ind i bassinet.

Luftfoto fra august 2020, hvor øens fundament var under konstruktion.

Svaler på besøg

Vejr og vind påvirker arbejdet på en byggeplads. Og ankommer et læs materialer ikke til tiden, bliver rytmen på pladsen slået i stykker i nogle timer. Men når 50 par ynglende digesvaler slår sig ned i sandbunker på Kronløbsøen, så stopper arbejdet simpelthen.

–Lovgivningen beskytter digesvalerne. Deres reder må ikke ødelægges, så i sommeren 2023 stoppede vi arbejdet omkring sandbunkerne, mens digesvalerne ynglede. Sammen med sagkyndige lærte vi om sameksistens, yngleperiode og respektafstand, og efter et par måneder fløj svalerne videre mod Afrika.

Ø nummer 432

–Som entreprenørkoncern har NCC løst byggeopgaver inden for stort set alle felter. Dog har vi aldrig etableret en ø, en p-kælder og 233 boliger på samme sted. Det har vi nu, og ø nummer 432 i Danmark er en realitet.

–Alle kan se, at Kronløbsøen udgør en kompleks og helt enestående byggeopgave. Undervejs i de fem år, byggeriet stod på, har vi samlet uvurderlig erfaring sammen. Vi har transformeret en del af et bassin, skabt til fragtskibe, til et område med boliger, liv, planter, træer, stemning og vand lige uden for døren. Det hele hviler på en parkeringskælder. De erfaringer, Kronløbsøen har givet os, tager vi med til kommende byggeopgaver, forsikrer Trine Tindborg.

Nordhavns perle

For NCC som entreprenørvirksomhed står arbejdet med Kronløbsøen som noget ganske særligt. Kronløbsøen har været en enorm bedrift, og bl.a. leveret 21,76 årsværk for lærlinge. Mens byggeriet var på sit højeste, arbejdede 350 personer på projektet på én gang.

–Vi har skabt Danmarks ø nummer 432. Øen med højeste befolkningstæthed og færrest biler! Vi har etableret parkeringskælder, bygget boliger, brygger af træ og hele tiden har vi haft blik for samspillet mellem vand, natur, naboer og byggematerialer af meget høj kvalitet. Resultatet er, at Nordhavn har fået en sand perle, vurderer Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC.

Han lægger vægt på, at hele processen – fra tegnebræt til færdigt byggeri – har været præget af et forbilledligt samarbejde med eksterne partnere.

–Leverandører, rådgivere, fagentreprenører og mange flere har villet Kronløbsøen, og for os som virksomhed betød fem års koncentreret byggearbejde, at alle vores kompetencer har været i spil. Det lærer man af, slutter Martin Manthorpe.

Luftfoto fra marts 2024 med den færdige Kronløbsø.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto // Dronefoto: Kontraframe, By og Havn // Foto: Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT