Parkeringskælderen er ved at tage form

NCC markerer i disse dage næste etape af byggearbejdet for Kronløbsøen. Byggegruben er etableret, og nu begynder udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen.

–Vi skal grave ud, så vi kan bygge den fire etager dybe parkeringskælder, og for at vi kan komme de knap 13 meter ned, skal vi stoppe gravearbejdet to steder undervejs. Kælderens ydervægge skal nemlig forankres, så de ikke vælter, forklarer afdelingschef i NCC, Cathrine Dornonville de la Cour og sætter dermed ord på det meget synlige arbejde, der lige nu finder sted på Kronløbsøen.

Udgravning og ankre på Kronløbsøens byggeplads.
Cathrine Dornonville de la Cour, afdelingschef i NCC

Udgravningsarbejdet i byggegruben

Udgravningen finder sted i og omkring selve byggegruben, hvor gravemaskiner og dumpere på forskellig vis bidrager til arbejdet med at tømme byggegruben for sand.

–Først graver vi laget af stabilgrus af. Så flytter vi sandet væk fra byggegruben og ned i vandbassinet mellem byggepladsspunsen mod øst. Vandbassinet mellem de to tværgående spunsvægge fyldes ganske enkelt op med sand, så byggepladsen bliver forlænget. Men vi fjerner selvfølgelig sandet igen, når vi er færdige med at bygge øen, så Kronløbsbassinet igen bliver fyldt med vand, siger Cathrine Dornonville de la Cour.

Udgravningsarbejdet udføres i niveauer, fordi byggegrubespunsen skal forankres i takt med udgravningens fremdrift. Det sker via såkaldte vægankre, som placeres henholdsvis fem og ni meter under terræn.

–Den endelige udgravning får en dybde på knap 13 meter, der er den nødvendige dybde for at etablere en parkeringskælder på fire etager, tilføjer Cathrine Dornonville de la Cour.

Udgravning på Kronløbsøens byggeplads.

Vægankre holder spunsvæggen fast

Hendes kollega i virksomheden Hercules Fundering, produktionsleder Andreas Christensen, supplerer og nævner, at der skal bores knap 400 ankre på plads i alle fire vægge hele vejen rundt. Det foregår ved, at vægankrene bores igennem byggegrubespunsen og ned i Københavnerkalken.

–Du kan sige, vi skruer spunsvæggen fast til jorden. Først borer maskinen hullerne skråt ind, og så sætter vi ankrene i, siger han.

Alle ankre testes i øvrigt med en belastning på over 200 tons på hver – så er man sikker på, at det holder. Belastningen svarer i vægt til mere end 200 biler af modellen Volkswagen up. Selve udgravningsarbejdet støjer ikke, men etableringen af vægankre kan give korte perioder med støj, når ankermaskinerne skal ned i Københavnerkalken. NCC forventer at afslutte udgravningsarbejdet i løbet af foråret 2020, hvorefter Nordhavns nye parkeringskælder kan rejse sig fra bunden af bassinet.

Se mere i videoen for byggetakten 2019-2023

Ankre på Krønløbsøens byggeplads. Tegning af ankre i to niveauer. Materialer til lineankre.