Byggepladsen forlænges mod øst

Udgravningen til parkeringskælderen er i fuld gang, og det overskydende sand fra byggegruben anvendes til at forlænge byggepladsen mod øst. I takt med udgravningen fyldes vandbassinet mellem de to tværgående spunsvægge op med sand, og dermed bliver byggepladsen 6.600 kvadratmeter større – svarende til en stor fodboldbane. Den ekstra plads er nøje planlagt og nødvendig for byggeriets fremdrift.

–Ved at fjerne sand fra byggegruben midt på byggepladsen og fylde det ned i vandbassinet mellem de to tværgående spunsvægge, forlænger vi byggepladsen mod øst, og opfyldningen pågår frem til foråret, forklarer Cathrine Dornonville de la Cour, afdelingschef i NCC, og tilføjer, at udgravnings- og opfyldningsarbejdet ikke betragtes som støjende arbejde.

–Inden vi graver næste lag af byggegruben og kan flytte mere sand, skal der etableres vægankre ned til det, vi kalder første udgravningsniveau. Midt i februar går vi så i gang med at grave næste lag af, og arbejdet med at flytte sand slutter i foråret 2020.

Læs mere om udgravningsarbejdet i artiklen Parkeringskælderen er ved at tage form

Afhjælper pladsmangel

Det har hele tiden været planen at forlænge byggepladsen mod øst.

–Som byggeriet skrider frem, kommer vi simpelthen til at mangle plads. Når der kommer maskiner, betonelementer og forskellige andre materialer til Kronløbsøen, er der ikke meget plads tilbage omkring byggegruben. Dertil kommer, at langt flere ansatte får deres daglige gang på byggepladsen, så fysisk har vi brug for mere plads at være på, siger hun.

Om fire år, når byggeriet er opført, bliver sandet fjernet igen og vandet lukkes tilbage ind i bassinet, så det bliver muligt for mindre både at sejle rundt om øen.

Udgravning af byggegrube på Kronløbsøens byggeplads. Parkeringskælderen tager form.
Byggepladsen ved Kronløbsøen forlænges mod øst.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT // Luftfoto og timelapse: NCC