Fem måneders arbejde med 724 opdriftsankre afsluttet

–Det har været en heftig omgang.

Siger Christian Dyregaard, afdelingschef i Hercules Fundering, og ser ud over det område, hvor der de seneste fem måneder er boret 724 såkaldte opdriftsankre ned i undergrunden. Det længste går hele 35 meter ned!

–Her på Kronløbsøen har vi fået et tæt forhold til Københavnerkalken, siger han med et smil på læben og henviser til, at de fire ankerboremaskiner har skullet bore sig igennem noget af det hårdeste og mest ufremkommelige i den danske undergrund: Københavnerkalken.

–25 mand har været beskæftiget med at etablere opdriftsankrene, og arbejdet består i både at bore og teste, forklarer Christian Dyregaard.

Kronløbsøen - fejring af sidste ankerboring
Der var højt humør, da sidste anker blev boret. Det blev fejret med børnechampagne og lidt tid til samvær og refleksion. Sidste boring havde derfor tilskuere – og kæmpe smil.

Test af alle ankre

–Ankrene sørger for at holde parkeringskælderen fast og skal derfor kunne modstå kraftige belastninger. Undervejs i arbejdet har vi sænket grundvandsstanden med knap tolv meter, så vi har kunnet arbejde i et tørt hul. Når man så på et tidspunkt stopper med at sænke grundvandet, kommer der et grundvandstryk nedefra på parkeringskælderen, og hvis ikke vi havde etableret ankrene, ville kælderen poppe op som en korkprop.

Ankrene holder kælderen fast, pointerer han.

Undervejs er samtlige ankre testet. Kan de modstå et træk på flere hundrede ton? Proceduren har været den samme ved hver eneste ankerboring. Når cementen omkring ankeret har hærdet i cirka en uge, bliver testen gennemført ved hjælp af en særlig donkraft. En test ad gangen. 724 gange.

Arbejdet med parkeringskælderen fortsætter. Nu med forankring i undergrunden.

Installationen af opdriftsankre foregår ved foret boring, hvor der installeres et trækelement, bestående af stålliner, som efterfølgende omstøbes med cement. Selve ankermaskinen anvender et borerør og en tophammer, hvor tophammeren hjælper boret med at nå ned i Københavnerkalken. Det vand, vi kan se vælte op af borerøret, er et resultat af, at maskinen borer med vand.

Et lille tilbagekig

Kronløbsøen - sekantboremaskine, ankerboremaskine
Ankermaskinen har længe været en fast del af byggepladsen fra først at etablere de mange vægankre til senere at etablere vigtige opdriftsankre. Ankermaskinerne har samarbejdet med de store sekantboremaskiner, der stod for at etablere de 355 borede pæle. Pælene blev støbt direkte i de borede huller – med en armeringskurv med rør i som rygsøjle. Opdriftsankrene er boret ned gennem rørene i funderingspælene. Læs mere i artiklen Sekantboremaskinerne takker af – de borede pæle bærer det hele og er snart på plads og To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk
Kornløbsøen - ankerboremaskineførere
Ankermaskiner er en verden for sig selv. Det handler om præcision, føling med maskinen og undergrund – og temperament. Arbejdet ligger på mange måder i fingerspidserne, og passionen omkring dette erhverv har det med at smitte. Det mærkes bl.a. hos et ankerhold bestående af far og søn, der begge er maskinførere og med stoisk ro har været med til at forankre øen.
Kronløbsøen - teamet omkring ankermaskinen
Omkring boringen af opdriftsankre står et stærkt team. Udover en maskinfører, der med en controller sidder på afstand og styrer ankermaskinen, er der også en maskinfører i førerhuset på den gravemaskine, der forsyner ankermaskinen med de rør og ankre, som skal bruges i arbejdet, samt en blandemand, der sikrer cementblandingen, som ankeret omstøbes med. Hertil kommer også et hold af håndmænd, der hjælper med ankerboringerne, hvor der er behov.
Kronløbsøen - opdriftsankre
Opdriftsankrene, som endnu ikke er låst fast, ses som strittende vifter af jernstænger, der går op fra renselaget og har lange rødder, der går helt ned i Københavnerkalken. De lodrette opdriftsankre sørger for, at kælderen er sikret mod opdrift den dag, grundvandssænkningen slukkes, og den midlertidige byggegrubespuns fjernes.
Kronløbsøen - ankerne støbes ind i bundpladen
Opdriftsankrene blev bundet sammen og låst omkring bundpladen ved hjælp af såkaldte ankerhoveder. Læs i artiklen Bundpladen tager form og Teamwork sikrer den gode støbning

Tekst: Søren Egert / NXT // Billedtekster: Nikoline Kern og Stine Skøtt Olesen / NXT // Foto: Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT