355 borede pæle skal holde parkeringskælderen på plads

I begyndelsen af maj går to store såkaldte sekantboremaskiner i gang med at bore 355 funderingspæle ned i Kronløbsøens undergrund. Dermed begynder den store parkeringskælder for alvor at tage form.

Men inden sekantmaskinerne kan gå i gang, skal der gennemføres prøvebelastningsforsøg, så man kan finde ud af, hvordan jorden opfører sig, når den bliver belastet.

Et statisk prøvebelastningsforsøg på Kronløbsøen. Testkonstruktion.

Enorm belastning

I løbet af uge 17 og 18 udføres fire trykforsøg af funderingspæle i byggegrubens bund. Et statisk prøvebelastningsforsøg, som det hedder, udføres ved hjælp af en større testkonstruktion.

–Forsøgene skal bestemme jordens parametre og dermed sikre, at de kommende funderingspæle er designet bedst muligt. Ved hjælp af måleudstyr og forskellige instrumenter, som er monteret på de pæle, vi bruger til forsøgene, kan vi finde ud af, hvor stor modstand, jorden yder på pælen. Vi måler øverst og nederst på pælen, men også på siderne har vi placeret udstyr, så vi kan måle, hvor stor modstand pælen møder undervejs ned i dybet, forklarer produktionsleder Andreas Oll fra Hercules Fundering.

Han tilføjer, at testpælen bliver udsat for en belastning på hele 1200 tons! I praksis opbygges en testkonstruktion af et bjælkesystem understøttet af stilladser, som er bundet op på otte jordankre, og ved hjælp af fire donkrafte, forøger vi gradvist belastningen på pælen.

–Gennem den voldsomme belastning finder vi ud af, hvilken bæreevne jorden har, inden vi endeligt placerer de 355 funderingspæle i undergrunden. På den måde kan vi optimere de kommende pæles endelige design.

Et statisk prøvebelastningsforsøg på Kronløbsøen. Opbygning af testkonstruktioner.

Sjældent set i Danmark

Omfanget af de fire forsøg vidner om byggeprojektets størrelse og kompleksitet. De er nødvendige for funderingsarbejdet, når der skal bygges en parkeringskælder under vand, som fundament for en ø, der skal huse seks bygningskroppe, tre broforbindelser og to pladser.

–Test af den type, som foregår her på Kronløbsøen, bliver udført meget sjældent, og selve omfanget af testene er noget, man uhyre sjældent ser i Danmark. Du kan kalde det en avanceret trykmåling, som Andreas Oll udtrykker det.

Den nye viden, der bliver produceret ved disse forsøg, er betydelig, og NCC deler derfor resultaterne med Aarhus Universitet, så de kan blive brugt i forskning og undervisning.

Et statisk prøvebelastningsforsøg på Kronløbsøen. Opbygning af testkonstruktioner. Arbejdende mænd.

Fra statisk til dynamisk forsøg

Når de statiske prøvebelastningsforsøg er afsluttet, skal der udføres dynamiske prøvebelastningsforsøg som supplement til målingerne.

–De dynamiske forsøg tester funderingspælen ved hjælp af et stort faldlod, som vi kontrolleret lader falde ned på pælen, og via sensorer måler vi pælens bæreevne, forklarer Andreas Oll.

De dynamiske prøvebelastningsforsøg finder sted i uge 19, hvor loddet vil falde cirka ti gange pr. testpæl, og det vil give genlyd i området, men testen vil herefter været fuldendt, og det nye hold af sekantboremaskiner vil for alvor indtage byggegruben.

Et statisk prøvebelastningsforsøg på Kronløbsøen. Detaljer af testkonstruktioner.

Tekst: Søren Egret / NXT // Foto: Madeleine Kate McGowan / NXT