Travl plantetid på Kronløbsøen

Når træer ankommer til Oasen på Kronløbsøen, ligner de kolosser på lerfødder.

Ikke så underligt, for træets jordklump kan være knap tre meter bred og et par meter dyb.

–Selve træet måler helt op til otte meter i højden, og vi bruger en kran, når vi planter. Allerførst har vi selvfølgelig gravet dybe huller, så træet står godt fast, når det er løftet på plads, siger Morten Kirketerp-Møller fra plantegruppen i anlægsgartnervirksomheden OK Nygaard, der er hyret ind af NCC til at varetage beplantningen af øen.

I alt er der plantet 25 træer i Oasen. Sorterne spænder vidt – fra eg over kirsebær til bøg.

–Vi har fx plantet frynseeg, dertil kommer avnbøg og navr, og for at fuldende billedet af en lille skov står der også sortbirk og fuglekirsebær. For at understrege, at Oasen udgør et lille landskab i sig selv, har vi også plantet 100 buske, så farvespillet bliver imponerende.

Let jord og sivslanger

Med henblik på at give træer og buske de bedste betingelser er der kørt 430 kubikmeter substratjord til Oasen.

–Den jordtype vil jeg betegne som let, og så har vi tilført den leca, så træer og buske får de bedst tænkelige omgivelser. Et særligt system af sivslanger sørger for, at alt det grønne får tilstrækkeligt med vand. Vi kalder det drypvanding, og det foregår typisk en gang i døgnet, forklarer Morten Kirketerp-Møller.

–Vi vurderer de nyplantede træer og buske løbende, og vi plejer at sige, at når der er gået to år, så ved vi, om væksterne har fået godt fat.

Undervejs har vi passet og plejet træer og buske, vi har luget og beskåret, og den pasningsopgave fortsætter vi med at løse, også når det bliver helt almindelig hverdag på Kronløbsøen, siger han.

Stauder og blomsterløg

Frem til efteråret forestår to store opgaver for OK Nygaard.

–Vi skal plante 10.000 stauder og lægge cirka 6.000 blomsterløg. Oasen bliver således både grøn og farverig, når væksterne for alvor træder i karakter, lyder det fra Morten Kirketerp-Møller.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT