Sand fra A til B

En ny etape med sandarbejde er skudt i gang. Arbejdet er et led i at etablere sandbund omkring Kronløbsøen, men inden NCC tager fat på kanalerne, skal der først fyldes sand helt op til spunsen, så der bliver mere byggeplads at bevæge sig på. En stor del af sandet bliver fjernet igen, når kanalerne til sin tid skal etableres.

–Vi forbereder bunden i den kommende kanal rundt om øen og gemmer den midlertidigt under det ekstra sand, vi lægger på, siger Samuel Rasmussen, projektchef i NCC.

Da Kronløbsbassinet i sin tid blev fyldt op med sand, tog arbejdet med at bygge parkeringskælderen fart. Og da byggegruben var spunset, blev sandet gravet op igen og placeret på øens østligste del som sanddepot. Herfra bliver det nu flyttet til hulrummet mellem de ydre kældervægge og den midlertidige byggegrubespuns – hele øen rundt. Genbrug i stor skala, meget stor.

Kronløbsøen byggeplads - Sandfyldning. Collage. Gravemaskine, sand, mand.

Tre etaper

–Netop for at sikre, at byggepladsen fungerer så optimalt som muligt, har vi inddelt arbejdet med at flytte sandet i tre etaper.

Første etape fandt sted i begyndelsen af marts, forklarer Samuel Rasmussen. Etapen består i at flytte 5.200 kubikmeter sand med en samlet vægt på 9.500 tons! Arbejdet strækker sig over knap to uger. Anden etape går i gang til sommer.

Det kræver sin maskinpark, og her består den af tre gravemaskiner, som hver især vejer cirka 35 tons.

To gummigeder vejer cirka 25 tons hver, og kan ha otte tons i skovlen  
Og to bobcats, udstyret med såkaldte doserblade.
Kattene arbejder nede i byggegruben og lægger sandet endeligt på plads.

Kronløbsøen byggeplads sandfyldning. Gravemaskine, bobcat.

Tempo, ton og teamwork

Rent praktisk foregår arbejdet ved, at den største gravemaskine opgraver sandet fra sanddepotet, der hjælpes videre af gummigederne, som kører i pendulfart til og fra byggegruben. På kanten af spunsvægge står gravemaskiner og fylder sandet ned i hulrummet. Nede i byggegruben bliver sandet modtaget af bobcats, der skubber og fordeler sandet.

–Det er store mængder, og det skal gå stærkt. Gummigeden kan tage cirka otte tons pr skovl, og gravemaskine hælder typisk fire tons sand ned i hulrummet ad gangen. På en enkelt dag kan vi flytte godt 1.900 tons fra øst til byggegruben, fortæller Samuel Rasmussen.

En såkaldt kantmand har undervejs kontakt til både maskinerne oppe og dem nede i hullet. Sikkerhed frem for alt.

Kronløbsøen byggeplads, sandfyldning, gravemaskine, gummiged, sand i hånd.

Den vigtige kantmand

Skillelinje, hvor de to sandprocesser mødes, er kanten af byggegruben. Her står Kalle Joakim Gerdes-Jensen, der er rørlægger i NCC og i dag har til opgave at være kantmand.

–Som kantmand skal du være fokuseret og have øjnene med dig. Jeg skal give gravemaskinen klare instrukser samtidig med, at jeg løbende koordinerer med de folk og maskiner, vi har i bunden af gruben, siger Kalle Joakim Gerdes-Jensen.

Selv om det selvfølgelig er maskinerne, der udfører det hårde arbejde, så er god kommunikation og klare håndsignaler afgørende, når sandet skal placeres.

–Vi har selvfølgelig radiokontakt, men størstedelen af koordineringen sker ved hjælp af håndsignaler. På en byggeplads er håndsignaler lige så stor en del af sproget, som ord er. Med arm og hånd kan jeg hurtigt og præcist guide gravemaskinen, så han ved hvor, han skal placere den fyldte sandskovl, før han åbner den, fortæller Kalle Joakim Gerdes-Jensen.

Sandarbejdet spejles på den modsatte side af byggegruben, hvor et lignende hold er i gang. Sandet fyldes i på to sider samtidig, så trykket mod kældervæggene bliver ligeligt fordelt.

Kronløbsøen byggeplads, sandfyldning, kantmand, gravemaskine hælder sand.

Hurtig aktion

Det bliver en hurtig aktion udført med kirurgisk præcision, siger Samuel Rasmussen og giver ordet til endnu en kollega, Peter Hansen, der er arbejdsleder på sandarbejdet.

–Opgaven kalder på teamwork. Ikke kun fordi vi flytter rundt på meget store mængder sand. Vi skal også tage højde for, at en masse andet arbejde er i gang på byggepladsen. Derfor er det mest fascinerende efter min mening tempoet. Sandarbejdet har en stram tidsplan, hvor vi skal være færdige, inden vi hindrer de andre byggefolk i at komme videre med deres opgaver. Du kan sammenligne det med en god spurt, siger Peter Hansen.

Gravemaskinen på østsiden bunker sand op til gummigederne og skal grave helt ned til kote -9, hvilket svarer til en meter over den originale havbund.

–Inden længe når vi ned i en dybde, hvor sandet blandes med saltvand. Derfor kommer vi til at udskifte graveskovlen på gravemaskinen til en anden grab, som mest af alt minder om to store salatskeer, siger Peter Hansen med et smil og tilføjer, at den selvfølgelig gør, at vandet hurtigt kan løbe fra.

Sandetaperne fortsætter, indtil sandet når byggepladsterræn og forventes afsluttet til efteråret.

Kronløbsøen byggeplads sandfyldning, bobcat flytter sand, mand kigger op.

Sandfyldning set med naboøjne

Tekst: Nikoline Kern og Søren Egert / NXT // Drone billeder og video: Samuel Rasmussen / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT // Nabooptagelse tilsendt af Charlotte Korsager Winther