Tunnel og kælder er nu forbundet

I midten af april blev den sidste støbning i tunnelgruben foretaget, og tilkørselstunnelen er nu endeligt forbundet med parkeringskælderen på Kronløbsøen.

–Der har været mange milepæle under tunnelarbejdet, fordi det er en kompliceret opgave med adskillige etaper. Men sammenkoblingen er helt afgørende for projektet, fordi tunnelen nu er en integreret del af parkeringskælderen, siger Leif Nielsen, arbejdsleder i NCC.

Kronløbsøen - amering, støbning, NCC, tilkørselstunnel til parkeringskælder. Leif viser det sidste stykke frem.

Vandtæt

Mange af de opgaver, der er knyttet til Kronløbsøens parkeringskælder, drejer sig om at hindre, at vand trænger ind uønskede steder. Samtidig er tunnelarbejdet helt særligt, fordi tunnelen har en hældning. Det gør, at den består af flere betonled, og derfor er der ekstra fokus på tætning.

–I teorien er beton tæt, men i tunnellen opererer vi altså også med fuger i betonen, og fugerne er bevægelige. Derfor skal vi gardere os, så en utæt fuge ikke får følger, og af den grund har vi støbt en membran ind. Den sikrer, at vand ikke trænger igennem betonen. Skulle der så alligevel trænge lidt vand ind, har vi etableret et system med en injektionsslange, der kan pumpe et materiale ind i betonen, så utætheden bliver lappet. Vi er på den måde helt sikre på, at tunnelen forbliver vandtæt hele vejen – også i koblingen med parkeringskælderen, forklarer Leif Nielsen.

Kronløbsøen - temperaturmåler til betonhærdning, armering, tætningsforanstaltninger, membraner.

Skrånende underlag

Han har stor erfaring, når det gælder om at arbejde steder, som er omgivet af et vist tryk.

–På Kronløbsøen trækker vi på de erfaringer, NCC har gjort sig, når vi etablerer fx overløbs- og spildevandsbassiner. Arbejdet med en tunnel, som munder ud i en kælder, er dog noget særligt, fordi vi arbejder på et ret skrånende underlag. Men vi klarer det alligevel, siger Leif Nielsen med et skævt smil på læben.

Sidste etape

Den sidste tunneletape finder sted inde i selve tunnelen, hvor kørebane og øvrige detaljer færdiggøres frem til, at parkeringskælderen åbner.

–Det, vi mangler, er selvfølgelig at anlægge selve kørebanen med belægning og markeringer. Derudover følger en periode med det, vi kalder indvendig aptering, som består af elinstallationer, ventilation, lys og øvrige elementer nødvendige for en effektiv ind- og udkørsel, fortæller Leif Nielsen.

Tilkørselstunnelen og parkeringskælderen under Kronløbsøen forventes at stå færdig sommeren 2022.

Kronløbsøen - Leif fortæller om skrånende underlag (vises med tommestok). Kig ind i tunnel, blik over Kronløbsøens byggeplads.

Læs mere om tunnelen i artiklerne:
Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes
En milepæl for tunnelgruben
Hul igennem: En tunnel tegner sig
Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge
Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto af støbning: Samuel Rasmussen / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT