To brygger af træ sætter tykke streger under det, som Kronløbsøen også rummer

En brygge er en anløbsbro. Langt ude er den i familie med bolværket. Lige nu er to brygger ved at blive bygget langs Kronløbsbassinet – en langs Fortkaj og en langs Sundkaj.

Hver brygge er 250 meter lang og fire meter bred. Bryggerne hviler på 95 træpæle og 34 stålpæle. Øverst ligger egeplankerne, tre centimeter tykke og 185 millimeter brede.

Tæt på vandspejlet

De to brygger sender uden videre tankerne tilbage til Nordhavns fortid som frihavn, hvor fragtskibe fra hele verden lagde til kaj med alt fra bananer til bilmotorer i samlesæt. Når bryggerne står færdige, kommer brugerne i nærkontakt med den mere maritime del af Kronløbsøen, på samme måde som byrummene på selve øen, Kysten og Klinten, også understreger og fremhæver ø-præget. Fra bryggernes egeplanker og ned til vandspejlet er afstanden i øvrigt blot én meter. 

–Først fjerner vi sandet, hvor træpælene skal stå. Derefter sætter vi træpælene ned, samtidig med at vi fjerner det resterende sand, der omgiver dem. Træpælene står på to en halv meter dybt vand. Stålpælene vibrerer vi derimod ned på ti meter dybt vand, forklarer Lasse Mortensen, produktionsleder hos Hercules Fundering.

–Den bærende del af bryggen bygges ved, at der bliver monteret tømmer vandret mellem pælene og den gamle kaj. Tømmeret bliver i den ene ende monteret på siden af pælene, og I den anden ende bliver tømmeret fastgjort med et beslag på den eksisterende kaj.

Arbejder i etaper

Som alt andet byggearbejde på Kronløbsøen, må også arbejdet med at bygge bryggerne tage hensyn til, at der konstant arbejdes flere andre steder på øen. Samtidig er flere digesvaler flyttet ind på øen for at yngle, og de hensyn, pladsen tager til svalerne, har betydning for, hvilket arbejde der kan udføres hvornår.

–Arbejdet med bryggerne sker i etaper, fordi de forskellige arbejdsopgaver retter sig ind efter hinanden samtidig med, at vi tager hensyn til de nytilflyttede digesvaler. Som tidsplanen ser ud lige nu, regner jeg med, at bryggerne kan tages i brug i foråret 2024, vurderer Lasse Mortensen fra Hercules Fundering.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT