På rejse med øbyggerne – fra vandoverfladen til tagets top 

Kronløbsøen i København er et ekstraordinært projekt i dansk bygningshistorie. Med inspiration fra de danske kystlandskaber og direkte reference til Møns Klint, rejser bygningskonstruktionen sig af havet og spejler sin kitgrå facade i Øresund. Omkranset af vand med DGNB-certificerede boliger, udadvendt erhverv og undersøisk parkeringshus udgør Kronløbsøen et enestående bygningsværk både over og under vandets overflade. 

Kronløbsøen er blevet etableret over en periode på fire år. Kronløbsbassinnet, hvor øen er placeret, er et historisk sted, med forbindelse til Frihavnens oprindelse, som rækker over 130 år tilbage i tiden. I størstedelen af havnens liv har skibsindustri og sejlads været omdrejningspunkt for områdets aktiviteter. 

Nu er meget af den gamle havn konverteret til boligbebyggelse og rekreative områder i takt med tidens ånd. Som fysisk og kulturelt bindeled mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen bidrager Kronløbsøen til Nordhavns fortsatte udvikling og indgår i dag som en vigtig brik i områdets infrastruktur. 

Denne film er et interview med Trine Tindborg, projektdirektør i NCC.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Film produceret af Jonathan Grevsen