Knap 60.000 tons sand er indtil nu kørt væk fra Kronløbsøen

Langarmsgravemaskine.

Langt ord, næsten lige så langt som maskinens arm:

19 meter.

En håndboldbane er 20 meter bred…

Men netop langarmsgravemaskinen spiller en nøglerolle i arbejdet med at fjerne de store mængder sand, som indtil nu har omkranset Kronløbsøen.

Når sandet forsvinder, vender vandet tilbage og fuldender på den måde visionen om at skabe et boligområde, hvor vand, en masse grønt, lys og luft supplerer hinanden.

–Når vi fjerner sandet, kommer langarmsgravemaskinen til sin ret, siger Jacob Jensen, arbejdsleder i NCC’s Hercules Fundering.

–Sammen med andre maskiner sørger den for, at vanddybden øen rundt bliver 2.5 meter (kote minus 2.5). Hver dag kører vi godt 18 læs sand væk fra Kronløbsøen, og hvert læs vejer cirka 37 tons. Indtil nu har vi transporteret knap 60.000 tons sand væk fordelt på 90 dage, fortæller Jacob Jensen.

Sandet genbruges i øvrigt til et stort anlægsarbejde i nærheden.

Begrænset plads

Undervejs har arbejdet med at fjerne sand været udfordret af, at der slet og ret ikke er meget plads at boltre sig på. Kronløbsøen er visse steder fortsat en byggeplads, og det kræver grundig planlægning at fjerne sand, mens andre arbejdsopgaver bliver udført på samme tid.

–Fx var der ikke ret meget plads til os på nordsiden af øen. Så der læssede vi sandet på en dumper, som så kørte det til et midlertidigt depot på øens nordvestlige hjørne. Herfra læssede en gravemaskine så sandet på lastbiler, siger Jacob Jensen.

De forskellige bro-montager på øen betød, at arbejdet med at fjerne sand måtte tage hensyn til de for længst planlagte bro-arbejder.

–For at holde et vist flow i sandarbejdet har vi taget et par lørdage i brug. Vi lagde sandet i endnu et midlertidigt depot, så sandet kunne køres væk mandag morgen. På den måde undgik vi at forstyrre omgivelserne med støj fra gravemaskine og lastbil weekenden igennem, understreger Jacob Jensen.

Vand giver ro

Arbejdet med at fjerne sand fra Kronløbsøen har været i gang siden årsskiftet og fortsætter frem til foråret. Fra midten af oktober går Hercules Fundering i gang med at fjerne, hvad Jacob Jensen kalder den store sandpude ved Kysten.

–Når jeg taler med beboere og naboer får jeg hele tiden at vide, at det vand, som nu gradvist vender tilbage, bringer en egen ro med sig. Og så kan vi jo næsten ikke drømme om mere, lyder det fra arbejdslederen, omgivet af maskiner, sand og vand.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT