Digesvalen yngler og har det godt på Kronløbsøen

Omkring september forlader digesvalen Danmark og trækker mod tropisk Afrika.

Indtil da har cirka 50 ynglende par slået sig ned på Kronløbsøen, og sidst på sommeren vil ungerne sidde rundt omkring på byggepladsen og vente på at blive fodret af de voksne. I Danmark bygger digesvalen meget ofte reder i grusgrave, på klinter og i murværket på fx gamle søforter ud for København. Men sandet vinder.

Opdatering fra 10. august 2023: Digesvalerne har nu forladt Kronløbsøen! NCC har netop haft en fugleekspert på pladsen, der bekræfter, at digesvalerne er fløjet fra reden, og NCC kan derfor genoptaget gravearbejdet i det område, hvor digesvalerne tidligere har holdt til.

Bygget af mudder

–Digesvalerne tilfører byggepladsen noget helt særligt, siger Brian Gessø Larsen, der er entrepriseleder hos NCC og nyudnævnt digesvale-ansvarlig på byggepladsen. For at tage hensyn til svalerne har NCC i samarbejde med bygherre bedt en fugleekspert besøge byggepladsen og vurdere forholdene for svalerne. Begreber som sameksistens, respektafstand og yngleperiode er drøftet igennem.

–Alt tyder på, at digesvalerne lever trygt og godt på Kronløbsøen. Og redematerialer mangler de i hvert fald ikke. De indsamler nemlig mudder i den vestlige del af byggepladsen til at bygge rederne med. Mudderet blander de med lidt spyt, og meget hurtigt er reden etableret og nærmest boret ind i sandet på byggepladsen. Digesvalerne lader sig ikke påvirke af gravemaskiner og lastbiler, fortæller han.

Adgang forbudt – svalerne yngler

For at skåne svalerne i yngleperioden tager NCC en række særlige hensyn til fuglene, som baserer sig på vejledningen fra fugleeksperten. De egentlige yngleområder er spærret af, og skilte på pladsen fortæller, hvor der er adgang forbudt.

Lovgivningen beskytter digesvalerne. Deres reder må ikke – som det hedder – med forsæt ødelægges i beskyttelsesperioden.

–Vi tager besøget fra digesvaler meget alvorligt, og har hos NCC god erfaring med at tage hensyn til de dyr, der ofte flytter ind på vores byggepladser og i vores grusgrave. På Kronløbsøen opretholder vi afspærringerne, indtil ungerne er flyveklare. Officielt varer digesvalernes yngleperiode jo frem til august, og når fugleungerne sidder på rad og række på vores forskellige byggepladshegn, så har dagligdagen indfundet sig hos svalerne. Og efter få uger flyver de videre til Afrika, hvor de overvintrer.

Brian Gessø Larsen forventer ikke en invasion af digesvaler i de kommende år.

–Sandet forsvinder jo, og kajkanterne bliver udstyret med egentlige træbrygger, så mon ikke der trods alt bliver for meget liv selv for svalerne, funderer han.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT