1.8 milliarder liter vand håndteret på godt halvandet år

De seneste 21 måneder er der gennemført grundvandssænkning på og omkring Kronløbsøen. Grundvandssænkningen har sørget for, at den underjordiske byggeplads (parkeringskælderen) blev holdt tør i hele byggeperioden. Nu er parkeringskælderen færdigstøbt, og grundvandssænkningen afsluttet.

Kronløbsøen - grundvandssænkning. Rør og vandledninger.

Undervejs har 14 pumper håndteret 1.8 millioner kubikmeter vand, hvilket svarer til intet mindre end 1.8 milliarder liter vand…

Vandet er via reinfiltrationssystemet på godt en kilometer stålrør ført tilbage til undergrunden.

Pumperne har kørt i døgndrift, hver dag, hver time, hvert sekund.

–Nu lukker vi boringerne, fjerner rør og betonklodser på Orientkaj og i Helsinkigade, og brostenene vender tilbage til der, hvor de lå, inden vi tog fat på grundvandssænkningen. Alt i alt kommer oprydningsarbejdet til at vare året ud, siger Nathalie Lückstädt Nielsen, projektleder i Hercules Fundering.

Kronløbsøen - grundvandssænkning. Rør og beton klodser ved vejen.

Data indsamlet

Grundvandssænkningen har været koordineret med de andre byggepladser i nærområdet.

–Vi har desuden udvekslet data med andre byggeprojekter i Nordhavn, så nu er der skabt en kolossal viden om grundvand, og hvordan det opfører sig, tilføjer hun.

Nu hvor der er slukket for pumperne, vil grundvandet finde tilbage til sit naturlige leje, og Hercules Fundering holder også fremadrettet øje med, at vandet så at sige opfører sig ordentligt.

I løbet af de 21 måneder, pumpearbejdet har stået på, er der udtaget og analyseret 300 vandprøver, og to gange i forløbet har Københavns Kommune ført et egentligt miljøtilsyn med grundvandssænkningen.

Nu er arbejdet fuldført, og de 14 hårdtarbejdende pumper fra Kronløbsøen skal efter en god oprensning snart videre til nye projekter. Det samme gælder installationerne af stålrør og klodser, der har assisteret pumperne.

Kronløbsøen - grundvandssænkning. Data på computerskærm, pumpe.

Læs mere om grundvandssænkningen i artiklerne:
Et øje på hver eneste pumpe
Forarbejdet er i fuld gang – sådan holder man en underjordisk byggeplads fri for vand

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT