Vejen til Kysten og Klinten går gennem 3D-modellering

Tro mod inspirationen fra Møns Klint hedder Kronløbsøens to markante pladser Kysten og Klinten. Både arkitektonisk og byggeteknisk er der enighed om, at den landskabelige karakter er unik. Udformningen bygger nemlig på viden om naturen som formgiver, og arkitekterne har hentet inspiration i geologiske erosions- og aflejringsprocesser.

–At bygge et nyt landskab er en ganske særlig opgave, og Kronløbsøen kalder på alle vores fagligheder og teknologiske værktøjer, når vi som entreprenører skal gøre visionen for Kysten og Klinten bygbar, siger Samuel Rasmussen, projektchef hos NCC med ansvar for de ydre byrum.  

Med afsæt i Møns Klint som eksempel på hvordan et landskab opstår, er visionen på Kronløbsøen, at der sker en aflejring i landskabet mod vest og en erosion af øen mod øst.

–Oversat til byggesprog betyder det, at Kysten udføres som rustikke trapper, der i niveauer bevæger sig helt ned i vandet. Her skal vi ramme pæle til det udkragede dæk, der støbes i beton. Med Klinten er det anderledes. Her skal du forestille dig, at en trappe nærmest rejser sig fra vandet. Byggeteknisk betyder det, at vi støber underliggende bjælker og dernæst de plateauer, som udgør Klinten. Det er hvad, vi ved på nuværende tidspunkt, og de sidste detaljer falder på plads, når projekteringen og 3D-modelleringen er afsluttet, fortæller Samuel Rasmussen.

Kronløbsøen - cvollage med billeder af kort ogver klinyen samt Samuel Rasmussen, NCC

Tredimensionelt

3D-modellering er en proces, som danner en matematisk repræsentation af et objekts tredimensionelle overflade. Så langt, så godt.

Arbejdsleder i NCC, Leif Nielsen, er med på holdet, der skal bygge Kysten og Klinten, og han siger, at 3D-modellering sørger for, at han får arbejdstegninger, han kan bruge på pladsen.

–Ofte sidder vi med kreative tegninger fra landskabsarkitekter, og vores egen konstruktionsafdeling har udarbejdet såkaldte principsnit. Men det kan være svært at bygge efter, hvis tegningerne ses uden for kontekst. Derfor giver 3D-modellering god mening, fordi vi på den måde kan indarbejde konstruktionsprincipperne og gøre det lettere for folkene ude i marken at afkode, hvad de skal bygge – også når det gælder de ydre byrum. Du kan næsten kalde det en drejebog, som Leif Nielsen udtrykker det.

Kronløbsøen - collage fra byggekontoret, teknisk tegning, 3D, Leif Nielsen, NCC

Modelleringsarbejdet

Lige nu 3D-modellerer Michael P. Madsen, proces- og innovationsleder i NCC, på to af Kronløbsøens meget spektakulære konstruktioner, Kysten og Klinten.

–I praksis visualiserer jeg det, der skal foregå med Kysten og Klinten. Jeg modellerer efter de oplæg, jeg har fået fra landskabsarkitekterne og fra vores egen konstruktionsafdeling. Min opgave er at få det hele til at hænge sammen, og ofte tilføjer jeg en række detaljer, så vi også ud fra et entreprenørsynspunkt får det optimale slutresultat. Fx omkring indhak, armering og specielle forme, hvis der er brug for det, og via modelleringsarbejdet finder vi også ud af, hvad vi med størst fordel kan gå i gang med som det første, forklarer Michael P. Madsen. Konkret sætter han sig et par gange om ugen sammen med sine kolleger fra NCC, og så får de modeller og tidsplan til at passe sammen. Fx bliver der lagt en rækkefølge for de forskellige støbninger.

Kronløbsøen - collaged fra byggekontoret. Michael P. Madsen, NCC og skærme med 3D modeller.

Overblik og støbninger

Leif Nielsen er glad for 3D-modellering. Han kalder resultatet af modelleringen for nonverbale byggeinstrukser, som kan forstås af alle uanset baggrund og sprog. Han ser frem til det kommende arbejde på Kysten og Klinten.

–Produktionsteknisk deler vi opgaven med at støbe trapperne op i mindre dele, takket være modelleringsarbejdet. Vi får et overblik, som betyder, at vi kan mindske kørslen af små portioner beton og med fordel planlægge hele læs. Det er godt for arbejdsrytmen og godt for miljøpåvirkningen, siger Leif Nielsen og deler de sidste ord med hans kollega.

–Allerede nu er den del af Kysten, der ligger på transferdækket, støbt. Senere følger pæle og udkraget dæk. Vi forventer at tage hul på Klinten inden årsskiftet. Og når vi er færdige med de to konstruktioner, tager anlægsgartneren over med blomster, buske og træer, fortæller Samuel Rasmussen.

Kysten er placeret i det sydvestlige hjørne af Kronløbsøen med et areal på 450 m2 og et fald mod vandet. Klinten etableres i det nordøstlige hjørne af øen med et areal på 300 m2 og en stigning på halvanden meter over havets overflade. Kysten forventes at stå færdig i begyndelsen af 2022, og Klinten følger trop i løbet af foråret.

Kronløbsøen - collage fra byggepladsen. Michael og Leif ser på Kysten ifht støbninger.

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT