Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder

Arbejdet med at etablere den 25 meter lange tilkørselstunnel fra Fortkaj til Kronløbsøens parkeringskælder går i gang i uge seks og varer i cirka fire måneder.

–Vi har valgt at bygge tunnelen nu, så vi i løbet af relativt kort tid kan køre rundt om hele byggepladsen på den nye ø. Så snart arbejdet med tunnelen er afsluttet, etablerer vi en asfalteret kørevej på Kronløbsøen, fortæller produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC.

produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC peger på stedet i byggespunsen, hvor tunnelen kommer ind i den kommende ø.

Vandtæt beton

De første to til tre uger af tunnelarbejdet medfører også, at der igen skal spunses, og her vil den første uge, jvf. varslingen fra 21. januar 2020, være særligt støjende.

Selve tunnelen er cirka tre meter høj og otte meter bred og består af vandtæt beton. Når tunnelen rammer parkeringskælderen sker det otte meter under havets overflade.

–Først etablerer vi en egentlig byggegrube, og derfor banker vi noget spuns ned. Herefter graver vi ud til selve tunnellen, og samtidigt sænker vi grundvandet, forklarer Claus Munk Petersen.

Arbejdet bliver udført af en såkaldt rammemaskine, og gravemaskiner hjælper med under hele forløbet. For at holde fast på det hele bliver der også boret jordankre ind i undergrunden.

produktionsdirektør Claus Munk Petersen fra NCC viser hvor den kommende tunnel går fra Fortkaj ind til Kronløbsøen.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: NCC // Dronefilm: Casper Nielsen / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen // NXT