Afvandingsprojekt hindrer oversvømmelser

–Nordhavn har en række eksisterende vandledninger, som fører regnvandet ud i Kronløbsbassinet, men da bassinet de kommende år er fyldt med sand, er det vores opgave at lede regnvandet væk fra området i og omkring Kronløbsbassinet, siger Esben Misfeldt, senior projektchef i NCC.

–Rent praktisk forlænger vi de udløb, der hidtil har ført regnvandet ud i Kronløbsbassinet. Vi forlænger de eksisterende vandledninger ved hjælp af store kloakrør, der graves ned i bassinet og løber langs Sundkaj og Fortkaj, til de når bassinet mellem de to tværgående spunsvægge. På den måde sikrer vi udledning af regnvand og undgår oversvømmelser hos naboerne og i byggeområdet.

Ifølge Esben Misfeldt gennemføres afvandingen naturligt uden pumpning, når først vandledningerne er etableret. Det er i praksis blot en omlægning af det eksisterende system.

–Vi afslutter første del af afvandingsprojektet i løbet af oktober, og når udgravningen til byggegruben på Kronløbsøen går i gang, vil afvandingsprojektet blive afsluttet helt. 

–Når vi begynder at grave ud til parkeringskælder, skal det sand, der graves op af byggegruben, deponeres i vandrummet mellem de to tværgående spunsvægge. Det betyder, at vandledningerne skal forlænges den korte strækning fra inderste spunsvæg til yderste spunsvæg, så de når ud til det åbne vand, forklarer han. 

Herefter er afvandingsprojektet etableret og fortsætter, indtil den kommende ø står klar med kanaler og dermed vand på alle sider.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT

Tagget , , .