Kronløbsøen afspejler den udvikling, København står midt i

Som Torben Möger Pedersen, adm. dir. i PensionDanmark ser det, bliver de 233 boliger på Kronløbsøen et af Nordhavns mest spektakulære byggerier.

–I og med at boligerne bogstaveligt talt kommer til at ligge på deres egen ø med broer til kajerne ved siden af, placerer øen sig fysisk og arkitektonisk i en klasse for sig. Takket være en stor parkeringskælder under bygningerne bliver øen bilfri, og det tilfører endnu en kvalitet til Kronløbsøen, vurderer Torben Möger Pedersen.

Torben Möger Pedersen, adm. dir. i PensionDanmark

Høje ambitioner

De kommende boliger bliver certificeret efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld.

–Vi går målrettet efter at få betegnelsen Guld hæftet på selve certificeringen, og det afspejler de meget høje ambitioner, vi har for projektet. Certificeringen siger jo ganske meget om den måde, vi bygger på og den måde, bygningerne præsenterer sig på for de kommende beboere, siger Torben Möger Pedersen og tilføjer, at der bliver tale om et ambitiøst byggeri, der helt lever op til ambitionerne om at gøre Nordhavn til en grøn og energibevidst bydel.

Bornholm eller Kina?

–For os som bygherre betyder certificeringen blandt andet, at man skal dokumentere et ansvarligt materialevalg. Træet i bygningerne skal fx være 90 pct. genbrugstræ eller FSC/PEFC-certificeret, og vi bliver også vurderet på, om vi bruger granit fra Bornholm frem for granit fra Kina. Genbrug og materialer fra vores nærområde tæller meget på plussiden.

–Men en DGNB-certificering ser også på arbejdsmiljøet, antallet af arbejdsulykker og slutproduktet skal være energieffektivt. Så certificeringen sikrer i virkeligheden, at intet ved byggeriet er overladt til tilfældighederne. I alt bliver vi målt på 47 forskellige kriterier med underkriterier fordelt på de fem områder: miljø, økonomi, det sociale, teknik og proces. Vi har i PensionDanmark prioriteret en række kriterier, som skal score maksimalt, og for at opnå guld skal der samlet være en score på minimum 65-80 pct., fortæller Torben Möger Pedersen.

Verdensmålene

Helt overordnet afspejler byggeriet på Kronløbsøen de planer og ambitioner, PensionDanmark har, når det drejer sig om FN´s 17 verdensmål. I DGNB-certificeret byggeri arbejder PensionDanmark med 14 af de 17 verdensmål.

–Verdensmålene skal danne grundlaget for den måde, vi investerer på. Så i alt, hvad vi gør, både når vi bygger, og når vi investerer i vindmølleparker eller i aktier, så tilstræber vi, at vores investeringer bidrager positivt til at realisere verdensmålene, og jeg tror, den dimension betyder noget for kommende boligkøbere. Vores vision er at levere certificerede boliger med indbygget høj livskvalitet og en unik arkitektonisk standard. Som bygherre skal vi simpelthen være i stand til at leve op til de krav, man naturligt stiller til en virksomhed som PensionDanmark, forklarer Torben Möger Pedersen.

Klimaregnskabet

PensionDanmark er en af de største private bygherrer i Danmark, og virksomheden er meget bevidst om, at byggeri bredt taget påvirker klimaet.

–I og med at byggeriet på verdensplan fylder så meget i det samlede CO2-regnskab, betyder det, at vi hele tiden fokuserer på vores ressourceforbrug. Fx er en meget stor del af verdens CO2-udledning bundet op i bygninger, og ved at bygge mere ansvarligt kommer vi faktisk med et stort bidrag til det helt store klimaregnskab, understreger Torben Möger Pedersen

Hovedstaden vokser

Han hæfter sig ved, at hovedstadens areal vokser, takket være den nye kunstige ø.

–Væksten i København er både betydelig og konstant og kræver hele tiden nye arealer til bl.a. boliger. Hver måned flytter der mange nye familier til byen, og behovet for nye attraktive familieboliger er betydeligt. Jeg er sikker på, at Kronløbsøen kommer til at fremstå som et markant billede på den udvikling, byen er inde i. Der bliver ikke blot bygget boliger. Man bygger også mere ressourcebevidst, og forhåbentlig kan det understøtte visionen om at gøre København til en af de mest attraktive byer at bo i overhovedet, siger Torben Möger Pedersen

Foto: Portræt af Torben Möger: Ursula Bach / Pension Danmark Luftfoto: Ole Malling / By & Havn Øvrige foto: Stine Skøtt Olesen / NXT og By & Havn // Tekst: Søren Egert / NXT

Tagget , , .