Kronløbsøens 374 altaner får den sidste finish

På en måde er det referencealtanen på Kronløbsøens nye bygninger, der tiltrækker sig størst opmærksomhed lige nu.

Referencealtanen afdækker nemlig, hvordan løsningsvalget af rækværk, gulv, plantekasser, beklædning og andet nødvendigt spiller sammen.

Og det tegner godt, siger entrepriseleder Henrik Vest Lund fra NCC.

Jord, glas og regnvand

Når en altan er monteret, kan apterings- og finisharbejdet gå i gang. Finishgraden skal stemme overens med referencealtanen.

–Næste skridt efter monteringen består i, at håndværkerne, max to ad gangen, løser deres opgaver. En lang række fagligheder er repræsenteret, når de attraktive altaner skal gøres færdige. Der skal laves gulv, og der kommer VVS ind over, når vandingssystemet til plantekasserne skal monteres. Så følger en del el-arbejde, værn, beklædning og glas. Plantekasserne skal også på plads. De udføres i aluminium og beklædes med sortmalet aluminium. Dertil kommer gartneren med jord og vækster. En altan er med andre ord ikke bare en altan, fortæller Henrik Vest Lund.

Gulv af hårdt træ

De materialer, som altanerne består af, er vidt forskellige.

–Det primære materiale er nok sortmalet aluminium, som vi bruger til at beklæde indersiden af altanen og selve plantekasserne med. Udvendigt er de jo beklædt med samme teglsten som resten af byggeriet, og det gør dem til en vigtig del af facadeskulpturen. Rækværket på altanerne gøres ekstra høje ved hjælp af glasplader af hensyn til sikkerheden. På hver altan lægger vi desuden et gulv i hårdt træ, så altanen samlet set kommer til at fremstå indbydende. Læg dertil, at altanerne er gjort dybe, så de kan bruges til egentlige ophold.

Forberedelser

Henrik Vest Lund forventer, at arbejdet på de 374 altaner løber hen over foråret og afsluttes inden sommeren 2023.

–Lige nu er vi i den forberedende fase. Blandt andet sikrer vi – sammen med bygherre og arkitekt – at altanerne ser ud som planlagt, og inden jul går vi så småt i gang med apterings- og finisharbejdet på de færdigmonterede altanerne. Til februar vil arbejdet med altanerne for alvor tage fart og strække sig hen over sommeren.

Særlig disciplin

Altanarbejde er en helt særlig disciplin på en byggeplads. Ikke mindst den begrænsede plads på den enkelte altan, som dikterer meget af arbejdsgangen.

–Når man skal lave det afsluttende arbejde på en altan, vælter man sig jo ikke i plads. En tommelfingerregel siger, at der max kan arbejde to håndværkere på en altan ad gangen. Alt i alt kommer der nok ti forskellige håndværkere ind over, når en altan skal apteres og have den sidste finish. Typisk varer det 14 dage at udføre finisharbejdet på en altan.

Læs mere om altanerne:
Altanerne fuldender byggeriet
Vand gennemstrømmer den arkitektoniske vision fra VLA og Cobe

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT