Bundpladen tager form

Frem til december står arbejdet på Kronløbsøen i høj grad i bundpladens tegn. Et par nøgletal vidner om opgavens omfang: Pladen er 65 centimeter tyk, dens areal udgør 10.000 kvadratmeter, der skal bruges 6.500 kubikmeter beton, og lægger man armeringsstålet i en lang række, taler vi om 375 kilometer!

Armeringsarbejde - bundpladen på Kronløbsøen

Store belastninger

–Selvfølgelig ser tallene store ud, men sådan er det typisk, når den meget vigtige bundplade på byggerier skal støbes. Pladen skal kunne klare store belastninger, siger Kasper Colmorn, produktionsleder i NCC.

Han forklarer, at armeringen betyder meget, fordi den forstærker betonen. Armeringen, som består af stålstænger, er bundet sammen på kryds og tværs og i tre lag.

–I sig selv er betonen ikke stærk nok, men hvis den indeni er forstærket med stål, opnår den meget stor styrke. Bundpladen på Kronløbsøen bliver udsat for både tryk og træk. Armeringen sikrer, at pladen kan klare det, tilføjer han.

Bundpladen bliver den første synlige konstruktion i byggegruben og udgør gulvet på nederste etage i parkeringskælderen, hvorfra de fire etager til parkering vil rejse sig.

Armeringsarbejde - bundpladen på Kronløbsøen

Vandtæt

–Når hele projektet på Kronløbsøen står færdigt, og grundvandssænkningen i området stopper, vil der jo være vand under og omkringparkeringskælderen. Det skaber et tryk nedefra på bundpladen, og den er konstrueret til at kunne klare trykket. Dertil kommer, at pladen også skal være vandtæt, så der ikke trænger vand ind i selve parkeringskælderen, forklarer Kasper Colmorn.

Han understreger vigtigheden i, at betonen lever op til lige præcis de krav, som gælder på det her projekt.

–Vi har fået specialfremstillet en såkaldt recept for den beton, som vi skal bruge. Det betyder, at betonen er skræddersyet til projektet, hvor betonens bestanddele er målt, vejet og nøje afstemt, så vi rammer netop de kvaliteter, der skal bruges, når vi støber parkeringskælderen. Recepten udmærker sig i øvrigt ved at gøre mindre brug af cement, hvilket nedsætter CO2-udledningen betragteligt.

Efter planen går arbejdet med parkeringskælderens ydervægge i gang i løbet af efteråret, efterhånden som bundpladen er færdigstøbt, og herefter etableres kælderens dæk, et ad gangen.

Armeringsarbejde - bundpladen på Kronløbsøen

Renselag og jævn overflade

Men her og nu gælder det forarbejdet til bundpladestøbningen.

–Vi er ved at støbe et såkaldt renselag, som er en stor grå plade, der sikrer en god og jævn overflade, så arbejdet nederst i byggegruben kan foregå bekvemt og sikkert. Ovenpå renselaget placeres armeringen, og derefter er vi klar til betonen.

Arbejdet med at støbe første del af den endelige bundplade går i gang midt i september.

–Støbningen kræver 1.200 kubikmeter beton, og det betyder, at der alene til den støbning – på en arbejdsdag – ankommer cirka 120 betonbiler til Kronløbsøen, der bliver taget godt imod af 12-15 betonarbejdere, som klarer selve støbningen i bunden af byggegruben, siger Kasper Colmorn.

Med andre ord: Kronløbsøen får meget snart en ny og anderledes fast grund under sig!

Armeringsarbejde - bundpladen på Kronløbsøen

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT