Sandet fra Kronløbsøen lever videre på Kalvebod Brygge

Hercules Fundering er gået i gang med at fjerne 20.000 kubikmeter sand fra Kronløbsøens østlige side, og det bliver derfor mere og mere tydeligt, hvordan Danmarks nyeste ø kommer til at se ud.

–Vi regner med at fjerne sand frem til slutningen af april, og logistisk stiller opgaven en række krav til præcision og planlægning, siger Andreas Christensen, projektleder i Hercules Fundering.

–Udfordringen består i, at det sand, vi graver op, ligger på relativt dybt vand. Vi skal typisk ned i ti meters dybde for at hente sandet. Vi bruger to langarmede gravemaskiner til at løse opgaven. Hvert løft rummer halvanden kubikmeter sand, og da sandet er vådt, meget vådt, vejer et løft uden videre tre tons. De to langarmede maskiner graver op, placerer sandet i en bunke, en læssemaskine tager så over og fylder via en særlig kørevej sandet på store sættevogne, som kører sandet til Kalvebod Brygge. En sættevogn, syv-akslet, rummer cirka 21 kubikmeter sand. På en gennemsnitlig arbejdsdag kører otte lastbiler i pendulfart mellem Nordhavn og Kalvebod Brygge, og vi når ofte op på mellem 30 og 40 læs om dagen.

Sand har flere liv

–Vi genbruger sandet, der oprindeligt er gravet op i Køge Bugt, på et klimasikringsprojekt på Kalvebod Brygge, hvor NCC og Hercules arbejder på at etablere en ny skybrudssikringstunnel. Sandet skal, ligesom på Kronløbsøen, bruges til at skabe en midlertidig byggeplads, omgivet af spuns.

Så det får et nyt liv men med de samme funktioner, som Andreas Christensen udtrykker det.

Sandet fra Kronløbsøen skal gøre gavn på Kalvebod Brygge i 3-4 år, og herefter får det efter alt at dømme endnu et liv på endnu en byggeplads. –Vi forventer bestemt at bruge sandet mindst en gang til, lyder det fra Andreas Christensen.

Læs mere om sandets rejse rundt på øen i artiklerne:
Sandet strømmer ind
Parkeringskælderen er ved at tage form
Byggepladsen forlænges mod øst
Sand fra A til B

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT