Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

Stort set samtlige fagligheder i byggebranchen kommer i brug, når Kronløbsøens parkeringskælder skal apteres.

Entrepriseleder Klaus Sørensen fra NCC nævner i flæng: elektriker, tømrer, snedker, maler – og virksomheder med speciale i vvs, pumper, ventilation, skraldesug og sprinkleranlæg arbejder sammen om at fuldende de installationer, der skal servicere hele øen, og af den grund kalder Klaus Sørensen slet og ret parkeringskælderen for Kronløbsøens bankende hjerte.

Kronløbsøen - et kig i den rå parkeringskælder.

Vigtige funktioner

–Vi står midt i en meget vigtig etape for arbejdet med kælderen. De installationer, der nu er på vej, samler mange vigtige funktioner, som får dagligdagen til at fungere for beboerne og brugerne af parkeringskælderen. Vi sørger for afløb, strøm og vand til alle, skraldesug og pumper, som hele tiden holder kælderetagerne tørre, og alle installationer skal uden videre kunne spille sammen. Noget af det helt særlige ved apteringsarbejdet er, at vi installerer ganske meget, som i dagligdagen er usynligt for de fleste, forklarer Klaus Sørensen.  

Kronløbsøen - et kig i den rå parkeringskælder.

Den vitale del

Øverste etage i den fire etager dybe kælder har flere funktioner. Fx er det her, beboernes depotrum indrettes, og cykelparkering foregår også her.

–I det hele taget er øverste etage noget særligt, fordi loftet er det store transferdæk, som til stadighed imponerer. Transferdækket udgør sammen med kælderen selve fundamentet for de seks bygningskroppe på Kronløbsøen. Så når vi taler om kælderen, taler vi om en af de mest vitale dele af hele byggeriet, fortæller Klaus Sørensen.

Kronløbsøen - et kig i den rå parkeringskælder.

Soldater på dæk!

Forud for apteringen har et gigantisk støbearbejde fundet sted, og det meget robuste transferdæk har krævet, at store dele af kælderen undervejs har været understøttet af såkaldte soldater.

–Under selve støbningen og i perioden med hærdning af det støbte understøtter soldaterne trykket fra de tunge dæk. Bogstaveligt talt står soldaterne oven på hinanden hele vejen ned gennem parkeringskælderens fire etager. Soldaterne står med halvanden meters mellemrum, så deres bæreevne er enorm, siger Klaus Sørensen.

Efterhånden som transferdækket er afhærdet, fjernes soldater og andet understøtningsmateriel, hvormed aptering af parkeringskælderen for alvor kan gå i gang. Klaus vurderer, at arbejdet med at aptere hele kælderen er afsluttet til maj næste år.

Læs mere om transferdækket i artiklen: Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen
Læs mere om tunnelen der leder ind i kælderen: Tunnel og kælder er nu forbundet
Læs om ingeniørens arbejde i forbindelse med udregningerne og designet: Med ingeniøren på arbejde
Læs mere om støbningerne af kælder og mellemvægge: Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej
Læs mere om p-kælderens bund: Bundpladen tager form

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT