Arbejdet med at bygge parkeringskælderen udstyrer NCC med vigtige erfaringer

–Parkeringskælderen tager sig godt ud, og konstruktionen og selve indretningen gør kælderen til et trygt sted at parkere, siger Claus Munk, produktionsdirektør i NCC.

–Vi kan være stolte af resultatet, og man skal jo ikke glemme, at vi har bygget en stor kælder i et tidligere havnebassin. Kælderen er tæt, funktionel og et eksempel på, hvad moderne entreprenørarbejde også består af.

Kompliceret logistik

–Når pladsen er trang, sådan som det er tilfældet på Kronløbsøen, har vi konstant skullet håndtere en kompliceret logistik. Vi vidste, at det ville blive sådan. Derfor har vi med grundig planlægning sikret et professionelt flow på byggepladsen. Kælderen blev jo bygget, mens mange andre aktiviteter også var i gang på øen, så i perioder var der da myldretid flere gange om dagen. Men vi løste det, og ingen gik i vejen for hinanden, siger produktionsdirektøren med et tilfreds smil på læben.

Køling af beton

–Det produkt, vi har afleveret til bygherren, gør os stolte. Vi har bygget en tæt kælder, der går helt ned til det, der teknisk hedder kote -10, som vil sige 10 meter under havets overflade. De erfaringer, vi har gjort os på Kronløbsøen, kan vi bruge på flere af fremtidens projekter. Fx har vi udviklet gode teknikker, når det drejer sig om at køle beton. Køling er en af forudsætningerne for at opnå en tæt kælder, så den teknik har vi brugt på en del af kælderens konstruktioner, og de erfaringer tager vi med os til kommende opgaver, forklarer Claus Munk.

Samarbejde fremfor alt

–Jeg oplever, at vi er lykkedes med at skabe gode relationer til naboerne, der forståeligt nok har en del spørgsmål til byggearbejdet. Mange mennesker har i lang tid boet meget tæt på en stor byggeplads, og en del beboere har jo kigget ned på os hver eneste dag – og særligt i perioden med Corona. Min fornemmelse er, at vores naboer efterhånden er eksperter i alt fra sandarbejde og kranløft til pæleboring og Københavnerkalk. Den store interesse fra vores mange naboer varmer et byggehjerte som mit, siger Claus Munk.

–Samarbejdet på byggepladsen, samarbejdet med bygherre og samarbejdet med naboerne fuldender billedet af en fremtidssikret kælder, som mange får glæde af, konkluderer Claus Munk.

Dyk ned i parkeringskælderens rejse

I november 2019 var byggegruben etableret, og udgravningen til den parkeringskælder, der skal udgøre fundamentet for øen begyndte.

Læs mere i artiklen: Parkeringskælderen er ved at tage form

Mens der blev gravet inde i Kronløbsbassinet, gik arbejdet med at etablere den 25 meter lange tilkørselstunnel fra Fortkaj til Kronløbsøens parkeringskælder i gang.

Læs mere i artiklen: Tunnel på vej til Kronløbsøens parkeringskælder

Startskuddet til fundamentet lød i maj 2020, hvor to såkaldte sekantboremaskiner gjorde det muligt at placere 355 borede pæle i Kronløbsøens undergrund. Pælene bærer parkeringskælderen, 233 boliger og resten af den nye ø.

Læs mere i artiklen: To maskiner borer sig igennem den ekstremt hårde Københavnerkalk. Du kan også genlæse artiklen om de forudgående belastningsforsøg: 355 borede pæle skal holde parkeringskælderen på plads

At støbe en bundprop på 352 kvadratmeter kræver indsatser på mange fronter – og tre dykkere. I sommeren 2020 kunne man observere et udsædvanligt syn på byggepladsen, da dykkere forberedte tilkørselstunnelen under vand.

Læs mere i artiklen: Med en sigtbarhed på 20 centimeter arbejder dykkerne på Kronløbsøen i noget, der minder om tæt tåge

Beton er ikke bare beton. Kronløbsøens beton har sin helt egen opskrift, der tager højde for de ekstreme krev, der er til en kælder i et havnebassin. Måske er en bageopskrift ikke det første, man tænker på, når det gælder de betonmængder, der skal bruges på Kronløbsøen. Men faktisk er sammenligningen ikke helt ved siden af.

Læs mere i artiklen: Prøvestøbning sikrer en vandtæt parkeringskælder

Det er ikke kun store maskiner, der fylder på byggepladsen. Mellem de mange maskiner går et stort byggehold med afgørende betydning for det arbejde, maskinerne skal udføre. Med på holdet er landmåleren – en fast del af projektet fra bassinet var fyldt med vand, til Kronløbsøen står færdig.

Læs mere i artiklen: Spot en landmåler – et vigtigt bindeled på byggepladsen

I juni 2020 begyndte det at vokse i byggegruben. Den første af i alt fire tårnkraner blev sat op på Kronløbsøen og markerede, at byggeriet gik ind i en ny fase. De første faser var gennemført, og betonarbejdet med både parkeringskælder og de kommende bygninger kunne begynde.

Læs mere i artiklen: Fire tårnkraner på vej til Kronløbsøen

Fra august til december 2020 stod arbejdet på Kronløbsøen i høj grad i bundpladens tegn. Et par nøgletal vidner om opgavens omfang: Pladen er 65 centimeter tyk, dens areal udgør 10.000 kvadratmeter, der skal bruges 6.500 kubikmeter beton, og lægger man armeringsstålet i en lang række, taler vi om 375 kilometer!

Læs mere i artiklen: Bundpladen tager form

Efter at tunnelens byggegrube var pumpet tør, og dykkernes arbejde udført, gik NCC i gang med lægge et drænlag i bunden af tunnelen. August 2020 havde præcision som et nøgleord: Tunnelen skulle ramme parkeringskælderen uhyre præcist, og det betød, at vinklerne skulle være i orden, og tunnelens forskellige lag skulle dimensioneres helt nøjagtigt.

Læs mere i artiklen: Hul igennem: En tunnel tegner sig

September 2020 blev en vigtig markør da den første ud af de fire støbninger, der skulle til, før den store bundplade på 10.000 kvadratmeter stod færdig, fandt sted. Bundpladen var den første synlige konstruktion for Kronløbsøen og udgør gulvet på nederste etage, hvorfra de fire etager til parkering har rejst sig.

Læs mere i artiklen: Teamwork sikrer den gode støbning

I oktober 2020 kunne man så småt ane konturerne af de to nederste etager i parkeringskælderen under Kronløbsøen.

Læs mere i artiklen: Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej

Det var ikke kun i byggegruben, der var gang i støbearbejdet. I tunnelgruben for tilkørselstunnelen nåede NCC inden årsskiftet en milepæl, da de afsluttede det mellemled, der starter ved Fortkaj og går til parkeringskælderen på næstnederste etage.

Læs mere i artiklen: En milepæl for tunnelgruben

I november 2020 går det fremad med parkeringskælderen. Sideløbende med at kælderens vægge bliver støbt, er arbejdet med at støbe mellemdæk gået i gang. Det er disse dæk, der skal adskille de fire etager til parkering og samtidig udgør den flade, som bilerne kommer til at køre og parkere på.

Læs mere i artiklen: Mellemdæk vokser ud på gule formborde

Den 7. december 2020 kom det store gennembrud, hvor NCC skar hul i den spunsvæg, der indtil da havde adskilt byggepladsens to gruber: tunnelgruben for tilkørselstunnelen og byggegruben for parkeringskælderen.

Læs mere i artiklen: Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes

December 2020 blev en begivenhedsrig måned for Kronløbsøen, hvor den ene store milepæl afløste den anden. Først takkede den sidste ankermaskine af og markerede dermed funderingsarbejdets afslutning. Dernæst blev næste tunneletape skudt i gang. Fredag den 11. december blev sidste del af den knap 10.000 kvadratmeter store bundplade støbt. Det er tre store milepæle i rap inden udgangen af 2020, som i høj grad havde stået i parkeringskælderens tegn.

Læs mere i artiklen: Den færdige bundplade i parkeringskælderen sætter punktum for en vigtig etape af byggeriet

I midten af april 2021 blev den sidste støbning i tunnelgruben foretaget, og tilkørselstunnelen var nu endeligt forbundet med parkeringskælderen på Kronløbsøen.

Læs mere i artiklen: Tunnel og kælder er nu forbundet

I maj 2021 blev der taget hul på endnu et kapitel i fortællingen om Kronløbsøens parkeringskælder. Denne gang handlede det om det såkaldte transferdæk, der populært sagt er den enorme betonplade, som afslutter kælderen og udgør bunden for det kommende byggeri på øen.

Læs mere i artiklen: Transferdækket lægger låg på parkeringskælderen

Derefter gik arbejdet i gang inde i parkeringskælderen. Stort set samtlige fagligheder i byggebranchen kom i brug, da Kronløbsøens parkeringskælder påbegyndte sin aptering.

Læs mere i artiklen: Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik

Ovenpå parkeringskælderen blev der bygget huse og broer. Det omfattende apteringsarbejde under transferdækket fortsatte ufortrødent, og teknikken bredte sine fingre ud i alle kroge.

Læs mere i artiklen: Nu lægges de sidste hænder på Nordhavns længe ventede parkeringskælder

I sommeren 2022 er de sidste penselstrøg lagt, alt er tjekket efter, og parkeringskælderen kan tages i brug.

Læs mere i artiklen: P-kælder Kronløbsøen har tekniske features ud over det sædvanlige

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: By og Havn, Jonathan Grevsen samt Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT