Grøn og blå vision er blevet til virkelighed på Kronløbsøen

For fem år siden var Jens Damgaard meget klar i mælet.

–Vi lægger midlertidigt beslag på noget blåt – og giver noget grønt tilbage.

Jens Damgaard er direktør i Kronløbsøen Projekt P/S og har som bygherrerepræsentant et godt blik for den vision, der gælder for den nye ø i Nordhavn. Herunder det grønne, det maritime og det bynære. I dag gør han status og kan ved selvsyn konstatere, at visionen holder.

Hvis man helt kort skal fortælle historien om, hvordan Kronløbsøen er opført, har man midlertidigt tømt et havnebassin, Kronløbsbassinet, for vand og erstattet det med sand. Man har derefter støbt en dyb parkeringskælder og oven på den bygget attraktive boliger, hvorefter man har lukket noget af vandet tilbage. En ø er født.

Men historien om området og dermed Kronløbsøen rækker 130 år tilbage med forbindelse til den oprindelige Frihavn tilbage i 1894. I størstedelen af havnens liv har handel og industri været omdrejningspunkt for områdets aktiviteter. Nu er meget af den gamle industrihavn omdannet til byområder og rekreative områder.

Det grønne flow

Som fysisk og kulturelt bindeled mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen bidrager Kronløbsøen til Nordhavns fortsatte udvikling og indgår i dag som en vigtig brik i områdets infrastruktur. Samtidig er Kronløbsøen et bilfrit, grønt åndehul.

–Kronløbsøen skal man i virkeligheden se som en såkaldt monolit med en gennemgående og meget tydelig inspiration fra danske klintelandskaber. Midt på øen breder en grøn oase sig, og når livet på de mange altaner begynder at folde sig ud, vil du se et grønt flow bogstaveligt talt fra kælder til allerøverst oppe, fortæller Jens Damgaard.

Kompetencerne

Projektet Kronløbsøen har været i støbeskeen siden 2016 hos PensionDanmark, By & Havn og Nordkranen, der sammen udgør Kronløbsøen Projekt P/S.
–Kronløbsøen har fra begyndelsen været et ambitiøst projekt i forhold til placering, byggeri, arkitektur og funktion. Og at vi i dag kan stå her og kigge på et vellykket bygningsværk, som både indeholder en stor parkeringskælder, som er til gavn for hele Nordhavn, og et smukt arkitektonisk byggeri tæt ved vandet skyldes, at partnerkredsen har bidraget til projektet med hver deres specifikke viden og erfaring. By & Havn har været optaget af at få bundet Århusgadekvarteret og Sundmolen sammen og skabe en kanalby, der bidrager til områdets kendetegn som tidligere industrihavn, PensionDanmark har sikret potentiale til at give deres pensionskunder et godt afkast på investeringen, og NCC har med byggeriet vist, at de har erfaringen, mandskabet og ikke mindst evnerne til at opføre visionære og ambitiøse projekter. På alle måder er Kronløbsøens udtryk for godt samarbejde og et vellykket bygningsværk.

Kronløbsøen er takket være godt samarbejde mellem projektets parter blevet et vellykket bygningsværk, som Jens Damgaard er glad for endelig at se færdigopført og beboet.

–Nu står vi så med resultatet. Der er liv i oasen mellem bygningerne og på broerne. Vi er glade og stolte, kommer det fra Jens Damgaard, mens han til fods krydser rundt på øen.

Trædestenen

Han nævner flere gange, at Kronløbsøen næsten umærkeligt føjer sig til det i forvejen meget vellykkede Århusgadekvarter.

–Lokalplanen taler jo om, at Nordhavn som bydel betragtet meget gerne må tage afsæt i det, vi kender fra Frederiksstaden. Jeg synes, det er lykkedes og med Kronløbsøen som en meget tydelig markør. Øen forstærker efter min mening Århusgadekvarterets charme og kvalitet. Øen er blevet til den trædesten, som området fortjener, siger Jens Damgaard.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT