Spot en landmåler – et vigtigt bindeled på byggepladsen

Det er ikke kun store maskiner, der fylder på byggepladsen. Mellem de mange maskiner går et stort byggehold med afgørende betydning for det arbejde, maskiner skal udføre. Med på holdet er landmåleren – en fast del af projektet fra bassinet var fyldt med vand, til Kronløbsøen står færdig.

Anders Hansen arbejder som landmåler i NCC og ser i høj grad sin rolle som en, der binder byggepladsens mange aktiviteter sammen.
–Jeg skal som landmåler sørge for stor nøjagtighed indenfor de rammer, der gælder for hele projektet på Kronløbsøen. Fx måler jeg mig frem til, hvor en lang række af store huller skal bores, forklarer Anders Hansen.

Kronløbsøen - landmåler på vej gennem byggegruben

Den uundværlige totalstation

Landmåling er teknik og akkuratesse, der har haft stor betydning op igennem historien – fra tidlige bydannelser til større bygningsværker. I dag er landmåleren et fast syn på alle byggepladser, og på Kronløbsøen er han ikke til at tage fejl af. Anders Hansen kommer i modsætning til de store maskiner gående til fods med sit trebenede udstyr og orange rygsæk fyldt med regneværktøjer. Og hans pinde og gule markeringer går igen overalt på pladsen.

–Når jeg har målt færdigt, sætter jeg en lille pind ned i jorden, og typisk kommer der så en meget, meget stor maskine og arbejder der, hvor min markering er sat. I disse dage er det særligt sekantboremaskinerne, der skal vide præcist, hvor de borede pæle skal etableres. Derfor laver jeg det, som hedder en afsætning, hvor jeg ud fra en tegning får data, som jeg taster ind i totalstationen, der så spytter præcise koordinater ud, siger Anders Hansen, mens han for en stund har lagt et af sine vigtigste arbejdsredskaber fra sig: den uundværlige totalstation. Den fylder ikke meget, blot 30 centimer høj og hviler typisk på tre ben. Stationen kan bedst beskrives som en avanceret afstands- og vinkelmåler og kan i øvrigt fjernstyres.

Anders Hansen forklarer, at der hele vejen rundt om Kronløbsøen er en lang række fikspunkter.
–Punkterne gør det muligt at måle meget nøjagtigt, uanset hvor vi befinder os på pladsen. Totalstationen opdager af og til fejl, som det blotte øje ikke har fundet, tilføjer han.

Kronløbsøen - Landmåler arbejder med sin totalstation

Den afgørende kote

I Anders Hansens ordbog fylder udtrykket kote meget. I byggebranchen taler man ikke om højde. Man taler om kote. Hvis kotetallet fx er 12.225, betyder det, at et punkt ligger tolv meter og 225 millimeter over normal vandstand.
–Kotetallene udgør for mig en vigtig rettesnor uanset hvor på pladsen, jeg måler og arbejder. Indsamlet data har jeg på min computer, og den har jeg så med mig, når jeg arbejder ude på byggepladsen. Som regel har en ingeniør eller en arkitekt besluttet, hvor fx funderingspæle skal stå. Via mit udstyr finder jeg frem til den præcise placering, så du kan sige, at landmåleren er et vigtigt bindeled mellem forskellige faggrupper, siger Anders Hansen.

Kronløbsøen - landmåler i arbejde i byggegrube og ved vandfyldt tunnelgrube

Med hele vejen

Han er fascineret af at være med til at bygge en ny dansk ø.
–Hele projektet er ret vildt. En ø med en dyb parkeringskælder og byggeri ovenpå. Som landmåler er jeg med, både når det gælder øens endelige placering, og når det drejer sig om, hvor de sidste vægge i de kommende bygninger skal sættes op. Alle mål og afstande skal så at sige være i vinkel!

Kronløbsøen - landmåler i arbejde i byggegruben

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT