Prøvestøbning sikrer en vandtæt parkeringskælder

Når senior produktionschef Rasmus Rydstrøm fra NCC sammen med betonekspert Peter Laugesen fra virksomheden PELCON følger intenst med i en prøvestøbning af beton på Kronløbsøen, skal man ikke forstyrre dem.

De undersøger, om betonen har den ønskede kvalitet. Er den let at arbejde med, kan man uden videre glatte den ud, og er den pæn at se på?

–Du kan sammenligne friskbetonens overflade med glasuren til en god kage, siger Peter Laugesen, der er direktør i PELCON og nu øser ud af sin viden om betonsammensætninger og udstøbning.

Prøvestøbning af beton på Kronløbsøen

Mange forskellige krav

–For os som entreprenører betyder det meget, at betonen lever op til de mange forskellige krav, man stiller til et moderne og nyskabende byggeri. Alene det at bygge en parkeringskælder i noget, der tidligere var et havnebassin, udfordrer selvfølgelig betonkvaliteten, forklarer Rasmus Rydstrøm fra NCC. Til at hjælpe sig råder han over en særlig laboratorievogn, der holder parkeret på byggepladsen.

–Den kan bl.a. måle luftindholdet i betonen og i det hele taget holde godt øje med, at betonen har den konsistens, som byggeriet har brug for. At blandingen er rigtig, pointerer Rasmus Rydstrøm. Han tøver ikke med at sammenligne recepten for betonen med opskriften på en kage.

–Måske er en bageopskrift ikke det første, du tænker på, når vi opererer med de betonmængder, der skal bruges på Kronløbsøen. Men faktisk er sammenligningen ikke helt ved siden af.

Prøvestøbning af beton på Kronløbsøen. Beton glattes ud.

Vandtæt støbning

Prøvestøbningen denne sommerdag foregår på selve byggepladsen for Kronløbsøen. Et felt på fire gange seks meter fyldes med beton. Man tester betonen på to forskellige tykkelser og tre forskellige overflader.

–Parkeringskælderen på Kronløbsøen er jo omgivet af vand. Derfor er det afgørende, at de støbninger, vi udfører, er vandtætte. Sammen med betoneksperten undersøger vi via prøvestøbningen, hvordan betonen opfører sig, hvordan fordeler den sig omkring stålarmeringen, er den let at arbejde med, og har den en finish, som bygherren ønsker?

I begyndelsen af august bliver det besluttet hvilken beton, der skal bruges, og til september går det store støbearbejde i gang. Arbejdet udføres af 120 bygningsarbejdere, og vi er gået i gang med at uddanne dem til opgaven, siger Rasmus Rydstrøm.

Prøvestøbning af beton på Kronløbsøen. Udlægning af beton samt måleudstyr.

Den rigtige styrke

Og hos bygherren, Kronløbsøens Projekt P/S, siger Claus Rasmussen, at prøvestøbningen skal ses som et forsøg i lille skala på det, der skal foregå til september.

–I dag har et lille sjak fået en oplæring i, hvordan støbearbejdet til sin tid skal foregå. Senere bliver de øvrige bygningsarbejdere oplært. Her og nu er jeg meget optaget af, at betonen får en styrke, så den kan modstå det vandtryk, der opstår, når parkeringskælderen reelt er omgivet af vand. Men det betyder også noget, at overfladen og dermed slutproduktet ser godt ud, tilføjer Claus Rasmussen.

Prøvestøbning af beton på Kronløbsøen

Skræddersyet beton

Betoneksperten Peter Laugesen hæfter sig ved, at det i dag er muligt at skræddersy beton til den enkelte opgave.

–Her på Kronløbsøen er det altafgørende at undgå revner i betonen, så den egenskab har jeg taget højde for, da jeg designede den endelige recept for betonen. Betonens bestanddele er målt, vejet og nøje afstemt, så vi rammer netop de kvaliteter, der skal bruges i parkeringskælderen. Recepten udmærker sig i øvrigt ved at gøre brug af et pænt lavt indhold af cement, og det er en vigtig dimension, når vi taler om ressourcebevidsthed i byggeriet, siger Peter Laugesen.

Han er sikker på, at betonen holder!

–Jeg har set rigtig god beton som er støbt tilbage omkring 1870, der stadig er i fin form. Betonen på Kronløbsøen holder nok et par hundrede år, fordi den beton, vi bruger, er sammensat, så den kan klare de udfordringer, Kronløbsøen byder på, tilføjer han.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Martin Voola / NXT