Kronløbsøens endelige udseende er nu på plads

Efter at den endelige godkendelse fra Københavns Kommune er modtaget, er visualiseringerne af Kronløbsøens facadearkitektur hermed offentligt tilgængelige!

–Vi er stolte af den grønne ø, der er på vej, og glæder os over, at vi nu kan vise, hvordan Kronløbsøen kommer til at se ud. Jeg kan forestille mig, at vores naboer har ventet med spænding, og ligeledes ved jeg, at interessen for boligerne er stor, siger Jens Damgaard, direktør for Kronløbsøen Projekt P/S, selskabet bag Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen - visualisering set fra fastlandet
Det tidligere skitseprojekt fra 2016 er blevet gennemarbejdet og tilpasset byggeriets endelige funktioner og konstruktioner. Både altaner og tagflader er bearbejdet mens det horisontale udtryk er bevaret. Kronløbsøen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Cobe samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen. Visualiseringerne er udarbejdet af Dimension Design.

Fra blåt til grønt

Danmarks nye ø bringer med landskabs- og byrum grønne farver til Nordhavns ellers blå bydel.

–Der var et bassin i forvejen, og at erstatte vand med en ø og et stort byggeri oven i købet med parkeringskælder stiller særlige krav til tegnestuerne. Derfor har vi brugt mange kræfter på at holde fast i, at vi ganske vist fjerner noget blåt, men vi giver noget grønt tilbage i form af landskabs- og byrum. Så når vi konverterer det blå til byggeri, betyder det meget, at det, vi kommer med, emmer af kvalitet og af noget godt til byen. Og det gør Kronløbsøen, som jo allerede nu kaldes en trædesten for Nordhavn med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen, siger Dan Stubbergaard fra Cobe.

Læs hele artiklen: Vand gennemstrømmer den arkitektoniske vision fra VLA og Cobe

Kronløbsøen - visualisering Fra Aarhusgadekvarter

Erindringslandskaber

De indre grønne byrum, deres udseende og opbygning tager afsæt i intet mindre end den danske urskov.

–Iscenesættelsen består i at vælge en stor artsvariation med forskellige bladstørrelser og blomstringsperioder – ligesom i den vilde, naturlige urskov. Man skal få lyst til at gå på opdagelse, som man ville gøre det i naturen, lyder det fra Rosa Lund fra by- og landskabstegnestuen STED.

Læs hele artiklen: Kronløbsøen mimer den danske urskov

Kronløbsøen - visualisering af gårdrummet

Inspiration fra Møns Klint

Der er steder i Danmark, hvor landskabet selv fortæller, hvordan det er opstået. Og Møns Klint er et godt eksempel på, hvordan geologiske erosions- og aflejringsprocesser gennem årtusinder har formet området.

–Vi bruger Møns Klint til at forstå, hvordan naturen opfører sig og opleves. Nogle steder rejser landskabet sig og bliver en høj klippe, hvor du står og får vind i håret og mærker råheden. Andre steder eroderer kysten og bliver til en strand med fine, små perlesten, hvor du kan stå med fødderne i vand. Samtidig er beplantningen lige så meget en del af naturoplevelsen, som kridtet og klinten er, fortæller Rosa Lund og peger på en serie af tegninger, der visualiserer inspirationen.

Læs hele artiklen: Kronløbsøen mimer den danske urskov

Kronløbsøen - visualisering af Kysten

Helt ned i detaljen

Kronløbsøen får sit eget horisontale formsprog.

–Ser du på byggeriet langt fra, tegner altanerne i meget høj grad de store vandrette linjer. Det samme gør vinduesbåndene. Faktisk ser du det som flager, der er stablet oven på hinanden. Kommer du tættere på murværket, kan du se lagene af teglsten, som forskyder sig og danner skygger og dermed tilfører nye detaljer til den overordnede filosofi om lagdeling. Og kommer du helt tæt på, spiller fugen faktisk også en rolle, så horisontale linjer påvirker konstant det samlede indtryk og er til stede helt ned i detaljen, siger Dan Stubbergaard fra Cobe og nævner, at han og Thomas Scheel fra VLA har haft et bestemt billedsprog i tankerne: Tidens lag, som langsomt eroderer.

Læs hele artiklen: Vand gennemstrømmer den arkitektoniske vision fra VLA og Cobe

Kronløbsøen - visualisering af altaner og facader

Unikt udtryk

De specialudviklede teglsten til Kronløbsøen har deres helt egen historie.

–På fabrikken i Holland bliver stenene sprøjtet med et tyndt lag hvidlig ler, der kaldes engobe. Under selve brændingen smelter engoben sammen med grundstenen, der gør engoben slidstærkt og farvestabil. Fra Thorn går turen så til Egernsund, hvor man giver stenene den endelige behandling, så det helt unikke udtryk, vi går efter, opnås. Her brændes stenene endnu engang – en såkaldt blådæmpning – hvor ilten i selve grundstenen bruges op. Det betyder, at den underliggende ler skifter farve til mørkegrå, som giver et farvespil mellem engoben og grundstenen. Her kan man ane tankerne bag stenene: De skal minde os om Møns Klint, fortæller Jakob Søbroe, NCC, commercial manager på øen i Nordhavn.

Læs hele artiklen: Kronløbsøen – nu med egen mursten

Kronløbsøen - visualisering af facade

Boliger i vandkanten

Øen er med til at færdiggøre visionen for Århusgadekvarteret som en bydel med kanaler og broforbindelser.

–Med boliger helt ned til vandkanten har Kronløbsøen en beliggenhed i særklasse, måske Nordhavns bedste. Og med flere gang- og cykelbroer til Sundmolen og selve Århusgadekvarteret bliver øen det helt centrale bindeled i Indre Nordhavn. Læg dertil, at den underjordiske parkeringskælder jo betyder, at By & Havns vision om at friholde Nordhavns bymiljø for parkerede biler fortsætter. I stedet udnytter vi pladsen til grønne og rekreative byrum – en bilfri ø i gadeplan, forklarer Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn.

Læs hele artiklen: Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejr

Stærkt samspil

I visionen er der lagt vægt på det grønne i mere end én forstand.

–Faktisk er det ret unikt at inddrage noget blåt, Kronløbsbassinet, og give noget grønt tilbage, nemlig DGNB-certificerede boliger på en bilfri ø med grønne områder, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Læs mere i artiklen: Kronløbsøen afspejler den udvikling, København står midt i

Kronløbsøen står færdig i 2023. Herefter lukkes vandet tilbage i bassinet, og Danmark har fået en ny ø.

Ofte stillede spørgsmål:
Hvilke byrum kommer der?
Hvad indeholder tagfladen på de seks bygninger?
Hvor kan jeg læse mere om boligerne?

Dyk ned i visionen:
Danmark får sin ø nummer 432
Kronløbsøen afspejler den udvikling, København står midt i
Parkeringskælder, boliger i vandkanten og to nye pladser – Nordhavns høje ambitionsniveau fortsætter
Kronløbsøen mimer den danske urskov
Vand gennemstrømmer den arkitektoniske vision fra VLA og Cobe
Lokalplan med frihedsgrader og visioner – og kærlighed til vand
Nordhavn går nye veje og skaber byrum i vandkanten
Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejret

Visualiseringer: DimensionDesign