Lokalplan med frihedsgrader og visioner – og kærlighed til vand

Rita Justesen er chef for planlægning og bæredygtighed i By & Havn, og når hun med afsæt i lokalplan nr. 463 med tillæg 1, 2 og 3 fortæller om Nordhavn og helt specifikt Kronløbsøen, lægger hun hovedvægten på hele områdets placering ved vandet.

–Vand udgør naturligvis et af de helt store potentialer ved Nordhavn, og den dimension ønsker vi at fremhæve, for alle elsker udsigt til vandet og muligheden for at kombinere rekreative aktiviteter med netop vand. Vi ønsker at få en egentlig bydannelse med tæthed, læ og mulighed for udendørs aktiviteter, der udnytter placering ved netop vandet, forklarer Rita Justesen.

Lokalplan med frihedsgrader

Lokalplanen taler groft sagt om Kronløbsøen som et stort byggeprojekt, hvor der er fastlagt forbindelseslinjer, pladser og broer samt bygningshøjder og placering af bygningerne. Det spillerum, der herefter står tilbage, er ganske stort.

–Skal der fx være fire, fem eller seks bygninger? Skal de bygges sammen og forbindes via portåbninger, eller skal de stå hver for sig? Alt det skal tænkes igennem, så man får de mest attraktive boliger med vand på mindst én side. Lokalplan og endeligt projekt er ikke helt det samme, men lokalplanen fastlægger de overordnede hensyn og rummer både bindinger og frihedsgrader.

Den konkurrence om Kronløbsprojektet, der er gennemført, tager således afsæt i lokalplanen og det samme gør detailbearbejdningen af vinderforslaget, fastslår Rita Justesen.

Varieret område på vej

Rita Justesen understreger, at den overordnede planlægning opererer med byrumsforløb, hvor der er fokus på gående og på cyklister, Århusgade som den store handelsgade og forskellige pladser ud til vandet.

–Lokalplanen lægger op til, at indre Nordhavn og Århusgadekvarteret bliver et meget varieret område og rigt på oplevelser. Lommevandrummet ved Kronløbsøen bliver en form for beskyttet område, hvor børn i fred og ro kan lære at sejle fx optimistjoller eller andet, og der bliver pladser, hvorfra der er fri udsigt til både Lommevandrummet og Øresund. Ved pladsen mod Lommevandrummet bliver der tale om det, der kaldes en aktiv stueetage, muligvis café, men i hvert fald noget, der henvender sig bredt til folk. Via Kronløbsøen og Sundmolen kan man bevæge sig videre til metroen ved Orientkaj og senere videre til det, vi kalder Levantkaj Vest, når vi begynder at udvikle dét område. Her kommer fx den første folkeskole og en større fodboldbane. Alt i alt prøver vi med hele vores projekt for Nordhavn at skabe en attraktiv bydel, og når vi taler om en bæredygtig bydel, så er det også et mål for os, at folk, der flytter ind i området, ikke har lyst til at flytte fra det igen, siger Rita Justesen.

By & Havn har fra begyndelsen lagt vægt på, at bynatur, biodiversitet, rekreative funktioner og helt traditionelt foreningsliv skal præge området, og Rita Justesen fremhæver kanalerne, som kommer til at forbinde det store vand med de mellemstore havnebassiner.

–Vi bygger et system af vandveje, og Kronløbsøen og dens centrale placering bliver et vigtigt element i mosaikken af vandveje. Vi forventer, at alle kanaler i Indre Nordhavn kan tages i brug i løbet af få år, siger hun.

Nordhavn kopierer brokvartererne

–Nogle af de mest populære kvarterer i København i dag er brokvartererne, men de var ikke specielt populære, da de blev bygget for godt 100 år siden. Vi forsøger at skabe en tilsvarende udvikling på blot 25 år, sådan at beboerne i Nordhavn føler, at området har været i brug som boligområde i langt flere år. For at nå den målsætning arbejder vi meget med kontraster. Vi har de åbne vandrum, promenaderne og badezoner og kajakhoteller. Men vi har også byrum i den tætte, bebyggede del, der kan noget helt andet. Vi vil gerne invitere folk ud af husene. Normalt inviterer man folk indenfor. Men vi vil inspirere til, at selv om man er kommet hjem fra arbejde, skole etc., så bevæger man sig ud igen, fordi ens nabolag er spændende at opholde sig i og rigt på oplevelser, forklarer Rita Justesen.

En ø er noget helt særligt

Københavns Kommune og By & Havn er enige om, at det at kunne etablere en ø er noget helt særligt. Derfor er ambitionsniveauet også meget højt. Og lokalplanen afspejler ambitionerne.

–Nordhavn som område har fokus på det grønne, og konceptet er, at jo længere ud i området, du kommer, jo mere grønt vil der være. Selve Kronløbsøen har status af at være bymæssig bebyggelse, men bevæger man sig på tværs af øen, vil man opleve et frodigt grønt centralt byrum med opholdsmuligheder, og du får oplevelsen af nærmest at træde ind i en oase.     

–Lommevandrummet og de såkaldte lommeparker, pocket parks, understøtter oplevelsen, og i stedet for det oprindelige og store bassin får du to mere intime kanaler med forskellige bredder. Ved Stubkaj kommer der trappeanlæg og slidsker, så det bliver let at få kanoer og kajakker i vandet, og der bliver en udsigtsplads på stedet.

–Fra kanalerne ved Kronløbsøen vil man kunne sejle med kanoer, kajakker og små motorbåde mod inderhavnen, og når alle kanaler er etableret, kan man sejle til Svanemøllen. Vi forbinder det store vand med det mindre, og på et tidspunkt bliver der også forbindelse til den nærliggende Skudehavnen, som også vil blive udviklet til et stort rekreativt rum i Nordhavn, fortæller Rita Justesen.

Læs mere
Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål og svar om Nordhavns nye ø
Lokalplan nr. 463

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT

Tagget , , .