Nordhavn går nye veje og skaber byrum i vandkanten

Når Rune Boserup, arkitekt og projektchef hos COBE, sætter ord på udviklingen i Nordhavn, taler han med en vis vægt.

Han var nemlig med helt tilbage i 2009, da COBE sammen med arkitektfirmaet Sleth, Rambøll, og Sangberg Architects vandt den idékonkurrence, som By & Havn og Københavns Kommune udskrev. Opgaven var dels at komme med forslag til en strukturplan for udviklingen af hele Nordhavn, dels at supplere planen med forslag til, hvordan området skulle bebygges.

COBE Rune Boserup Nordhavn Kronløbsøen

Holme og kanaler

–Visionen for Nordhavn har fra begyndelsen været at skabe en helt ny og bæredygtig bydel i København. Tæt på vandet og præget af grøn mobilitet, forklarer Rune Boserup.

–Ser man på Nordhavn som et stort, samlet område, kommer der jo til at bo 40.000 mennesker, og antallet af arbejdspladser når også op på 40.000. For os har det derfor været et hovedgreb at inddele Nordhavn i mindre enheder eller delområder, og det sker fx via kanalerne, så vi får en bydel præget af holme og kanaler, siger Rune Boserup. Siden COBE var med til at vinde konkurrencen i 2009 har virksomheden været rådgiver for By & Havn og har derfor arbejdet med både bygge- og lokalplaner.

–Vi arbejder også med byrumsdesign, så alle promenader, kanaler, pladser og lommevandrum har vi været inde over, tilføjer han.

COBE Rune Boserup modeller af Nordhavn og materiale prøver

Binder området sammen

–Hovedideen er jo, at hver holm i Nordhavn bogstaveligt talt skal ha´ sin egen karakter. Århusgadekvarteret udgør således den røde bydel med tæt og lav bebyggelse og bevarede bygninger fra Nordhavns første år. Så har du den hvide by ved Orientkaj og Trælastholmen og Sundmolen med fire gamle pakhuse suppleret med nybyggeri, så der er særkender hele vejen rundt, pointerer Rune Boserup.

–Kronløbsøen skiller sig lidt ud i kraft af bl.a. materialeudformningen, hvor øen bliver opført som en såkaldt monolit med en gennemgående materialitet, der giver Kronløbsøen sin egen identitet inspireret af Møns Klint. På den måde kommer øen til at adskille sig fra den øvrige del af Århusgadekvarteret og Sundmolen. Så Kronløbsøen er både noget særligt og en ø, der sammenbinder området. De tre broer – en til Århusgadekvarteret og to til Sundmolen sørger for, at det hele kommer til virke som et hele.

Rune Boserup betragter Kronløbsøen som en forudsætning for, at egentlige bykvarterer kan etableres i det pågældende område.

–Øen byder på så meget, fx parkeringskælder, nye kanaler og utraditionelle byrum. Det hele giver et godt tilskud til det liv, der skal leves i området.

Rune Boserup, COBE på tur i Nordhavn ved Kronløbsbassinet

Vand er livskvalitet

Mange af tankerne og ideerne omkring Nordhavn drejer sig om at gøre brug af beliggenheden, altså vandet. Til alle tider har vand været helt afgørende for Nordhavns udvikling – også i dag.

–Mange af os forbinder vand med livskvalitet, og kommer man til at bo på selve Kronløbsøen, får man selvfølgelig en fantastisk vandudsigt, men selve det at etablere en ny ø gør også, at du på nord- og sydsiden af øen får to ekstra kanaler i og med, at der bliver skabt to smalle vandrum. Og kanaler falder vist i alles smag, som Rune Boserup udtrykker det.

Lommevandrummet på øens vestside mellem Stubkaj og Kronløbsøen bliver i øvrigt noget helt særligt, bl.a. med trapper helt ned til vandkanten.

Rune Boserup, COBE på tur i Nordhavn ved Kronløbsbassinet, kig på Kronløbsøens byggeplads

Fra landvinding til bydel

–Nordhavn indgår jo meget tydeligt i Københavns historie. Byen har altid levet af vandet, og ved gennem årene at have fyldt op med bl.a. jord og andre byggematerialer har man opnået at gøre København rigere. Først som industrihavn og nu som bykvarterer ved vandet.

Det rekreative betyder mere og mere, og Nordhavn bliver et liveable område – en god hverdagsby og i det hele taget en rar by at leve i, vurderer Rune Boserup.

Kronløbsøen er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COBE samt tegnestuen STED, der står for landskabsarkitekturen.

Læs også:
Danmark får sin ø nummer 432
Lokalplan med frihedsgrader og visioner – og kærlighed til vand

Rune Boserup, COBE på tur i Nordhavn - billeder fra Orientkaj

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Madeleine Kate MC Gowan og Stine Skøtt Olesen / NXT