Danmark får sin ø nummer 432

–Vi lægger beslag på noget blåt – og giver noget grønt tilbage, siger Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S, selskabet bag opførelsen af den kommende Kronløbsø.

Han refererer til den proces, som netop er gået i gang og som vil tømme Kronløbsbassinet for vand, så der kan etableres en ny ø midt i bassinet. Kronløbsøen bliver et nyt byrum i Århusgade-kvarteret, og øen får 233 boliger og en parkeringskælder for hele området.

Guldcertificerede boliger og små grønne arealer fuldender billedet af et visionært projekt, der sætter nye standarder for byggeri i Nordhavn.

Kronløbsøen bliver ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ø nummer 432 i Danmark med eget navn. 73 af dem er i dag beboede. I 2023, når byggeriet på den nye ø i Kronløbsbassinet står færdigt, vokser tallet så til 74!

Jens Damgaard, direktør i Kronløbsøen Projekt P/S

Sand erstatter vand

Jens Damgaard fremhæver processen med at tømme et bassin for vand som noget af det mere spektakulære i arbejdet med at etablere den nye ø.

–Sandet bliver pumpet ind fra skibe, der lægger til ved Trekroner. Fordelen er, at pumperne kan køre i døgndrift, idet larmen fra pumperne alene centrerer sig omkring skibene. Hvis du forestiller dig, at vi slet og ret tømte bassinet for vand uden yderligere tiltag, så ville kajkonstruktionerne bryde sammen og vælte. Sandet sikrer med andre ord stabiliteten samtidigt med, at det tilvejebringer det nødvendige byggepladsareal, og jeg synes, eksemplet viser, hvor kompleks en opgave det er at placere en ø midt i et af Nordhavns bassiner, forklarer Jens Damgaard.

Efter at øen er etableret, erstattes sandet atter af det blå vand.

Specifikke kompetencer

Kronløbsøen, boligerne og parkeringskælderen, har været i støbeskeen siden 2016, og ifølge Jens Damgaard har de tre samarbejdspartnere været i tæt dialog fra den dag, projektet begyndte at tage form.

–Tilsammen råder vi over en lang række meget specifikke kompetencer. Hos os i Nordkranen spiller projektudviklere og det, jeg vil kalde kompetente byggefolk, en vigtig rolle. By & Havn er målrettet og visionært gået efter at etablere en parkeringskælder, der kan gavne Nordhavn som helhed, og PensionDanmark ser i Kronløbsøen gode muligheder for at give deres medlemmer et godt afkast. Totalentreprenøren, NCC, er optaget af, at mange af koncernens kernekompetencer kommer i spil, når en ny bydel bogstaveligt talt rejser sig fra bunden af et bassin i Nordhavn.  Mange ender skulle mødes, og den proces er alle involverede stolte af, lyder det fra Jens Damgaard.

Certificeret byggeri

Sammen med de andre partnere har han en tro på, at Kronløbsøens kommende beboere vægter ressourcebevidste tiltag højt.

–Dertil kommer, at både Københavns Kommune og By & Havn meget gerne ser, at så meget Nordhavnsbyggeri som muligt bliver certificeret. På Kronløbsøens stiler vi højt og arbejder målrettet på at blive certificeret i kategorien Guld i det såkaldte DGNB-system, siger Jens Damgaard.

DGNB er et system, der ved hjælp af en række fastlagte standarder vægter forskellige aspekter ved et byggeri, fx miljø, økonomi og sociale forhold.

Mere kvalitet

Jens Damgaard lægger ofte vejen forbi Nordhavn, og han er sikker på, at Kronløbsøen tilfører området endnu mere kvalitet.

–Århusgadekvarteret er i forvejen meget vellykket og lever op til målsætningen i lokalplanen, som taler om, at den nye bydel til en vis grad skulle tage afsæt i det, vi kender fra Frederiksstaden, og det er lykkedes. Allerede nu har det nye Århusgadekvarter charme og en egen identitet, og Kronløbsøen fortsætter og forstærker den dimension, vurderer Jens Damgaard.

Hvem er Kronløbsøen Projekt P/S?
Kronløbsøen Projekt P/S er etableret i 2016 i samarbejde mellem By & Havn (50 pct. ejerskab), PensionDanmark (40 pct. ejerskab) og Nordkranen A/S (10 pct. ejerskab).

Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT // Tekst: Søren Egert / NXT

Tagget , .