Et hav af maskiner

Byggepladsen på Kronløbsøen byder på et hav af maskiner, der alle på forskellig vis bidrager til en professionel og effektiv udførelse af projektet. Nogle maskiner kan selv børn genkende, andre maskiner er særegne for netop dette projekt. De største maskiner, der er på byggepladsen, kræver i flere tilfælde ikke blot en maskinfører men også et hold af håndmænd. Derfor har hver maskine sit eget team i kraft af den pågældende opgave.

Rambukken har vibreret spunsen ned i sandet og formet øen

Nedbringning af spuns foregår via vibreringer og ramning, hvor spunsen først vibreres ned i sandet af rambukken og dernæst rammes ned i undergrunden med en hydrohammer.

Peter Mathiesen er maskinfører og har vibreret spuns ned i undergrunden og gjort det i et tæt samarbejde med en såkaldt håndmand.

–Når først spunsen er placeret rigtigt i overfladen, går arbejdet med at vibrere spunsen i gang, og i løbet af blot to minutter er den del af arbejdet overstået, forklarer Peter Mathiesen.

Det tidskrævende arbejde kommer, når spunsen nærmest skal låses sammen stykke for stykke.

Jan Pedersen er håndmand og har bl.a. haft til opgave, at få spunspladerne til at stå helt lige.

–Afhængigt af det underlag, vi arbejder i, kan opgaven være mere eller mindre krævende. Her i Kronløbsbassinet arbejder vi mest i sand, og det er et godt materiale at arbejde i, siger Jan Pedersen. 

Er uheldet ude, og en sten i undergrunden ligger på tværs, bliver spunspladen løftet op og ned et par gange, og så er stenen uskadeliggjort eller skubbet væk, så den ikke generer.

For at få spunspladerne til at stå i en helt lige flugt bruger man en såkaldt rammeleder.

Peter Mathiesen og Jan Pedersen har vibreret cirka 35 plader ned pr. dag.

Kraner med hydrohammer rammer spunsen ned

Det faste samarbejde mellem rambukken og den tunge vibrator er afsluttet. Nu står kranen med hydrohammeren alene tilbage med den sidste efterramning og afslutter i denne måned spunsarbejdet for byggegruben.

Jan Nielsen er kranfører hos Hercules Fundering og er fast mand på den kran, der rammer spuns i Kronløbsbassinet.

–Det kan godt være lidt svært helt at slippe den rytme, selve ramningen af spuns foregår i, men lyden af spunsarbejdet er kun en del af første etape af byggeriet, siger han.

I sagens natur tager det tid at spunse en væg, og Jan Nielsen forklarer, at han ikke må slå alt for hårdt på pladerne.

–De går i stykker, hvis vi slår for hårdt. 

­Søren Kofod Jensen er håndmand og følger Jan Nielsens arbejde med kranen minutiøst.

–Jeg holder øje med, at kranens slanger ikke kommer i klemme nogen steder, og så ser jeg efter, at der ikke falder noget ned i hovedet på folkene på byggepladsen. I det hele taget skal man jo som håndmand holde øje med, at der ikke opstår farlige situationer, siger Søren Kofod Jensen.

47 tons gravemaskine

Ronny Pedersen er maskinfører på den gravemaskine, som bistår, når de store kloakrør skal graves ned. Hans maskine vejer 47 tons, og graveskovlen kan løfte halvandet ton ad gangen.

Han er tilfreds med kvaliteten af det sand, han arbejder med.

–Det hænger godt sammen, når først det er placeret, siger han.

Jonatan Ferslev, rørlægger, arbejder sammen med Ronny Pedersen.

–Jeg er med til løbende at kvalitetssikre arbejdet med at placere rørledningerne korrekt, så vi undgår oversvømmelser af selve arbejdspladsen.

De rør, vi lægger, sørger for, at overfladevandet fra Århusgadekvarteret og Sundmolen kommer ud i Øresund. Vi regner med at bruge to måneder på denne første etape. Lige nu handler det om at få vandet væk, så vi kan arbejde, siger Jonatan Ferslev.

Afslutningsvis fortæller Christian Dyregaard, afdelingschef i NCC’s Hercules Fundering, at nogle maskiner forbliver på pladsen, flere rykker videre til andre opgaver, og nye maskiner kommer til. En af dem, han glæder sig særligt til, er ankermaskinen.

-Den er med til at forankre den midlertidige byggegrubespuns, der omkredser byggegruben og markerer på den måde næste etape af byggearbejdet, forklarer han.

Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT

Tagget , , , , , .