Støbearbejde kalder på både seminar og meget detaljeret planlægning

–Der er støbedage. Og så er der store støbedage.

Siger Rasmus Rydstrøm, der er NCC’s seniorproduktionschef på Kronløbsøen med ansvar for in situ støbning af parkeringskælderen, som i høj grad indebærer store støbedage.

–Den stemning, der indfinder sig på byggepladsen, når vi gennemfører de daglange kælderstøbninger, er meget speciel. Alle hjælper hinanden, så det endelige resultat kan blive godt. Undervejs holder vi pauser, der kommer mad, og selv om en stor støbedag ofte er mere krævende og længere end de almindelige arbejdsdage, forløber arbejdet uden gnidninger.

Kronløbsøen - stemnings collage fra støbedage

Beton er videnskab

Inden en støbedag begynder, har Rasmus Rydstrøm sammen med sit holddetaljeret gennemgået, hvad der skal ske på dagen. Eller nogle gange: dagene. For det at støbe en stor flade som den afsluttede bundplade eller det kommende transferdæk varer flere dage og udfordrer støbeprocessen ganske meget.

–Inden vi støber så stor en flade, har flere meget specifikke fagligheder været i spil. Faktisk er det en videnskab at designe beton rigtigt. Betonen skal jo passe til de forhold, den skal bruges under. Bundpladen i parkeringskælderen skal fx kunne klare store, tunge og vedvarende belastninger. Dertil kommer temperatursvingninger, fugt og andet, forklarer han og tilføjer, at NCC forud for støbearbejdet har foretaget prøvestøbninger, hvor alle har lært den beton, der er udviklet til Kronløbsøen, at kende.

Blandt de øvrige støbeopgaver kan nævnes ydervægge, mellemdæk og tunnellen ind til selve parkeringskælderen.

Kronløbsøen - collage med billeder fra støbning, beton

Tidsplan endevendes

Faktisk indgår der så mange detaljer i det at støbe i den rigtige rækkefølge, at der er afviklet flere seminarer om emnet! Bag planlægningen står Trine Tindborg, der som NCC’s projektdirektør på Kronløbsøen har det samlede ansvar for byggeopgaven – fra første spadestik til Kronløbsøen står helt færdig.

–På et typisk seminar endevender vi tidsplanen for en støbning. Alle relevante faggrupper deltager, så boligfolk, tunnelfolk, betonfolk og støbefolk sidder med ved bordet. Formålet med at samle så mange faggrupper er naturligvis at finde ud af, hvad der er det optimale for den enkelte gruppe, hvilket ikke nødvendigvis er optimalt for det samlede projekt. Her er opgaven at finde en samlet vej for projektet, så vi optimerer helheden. Det er vi lykkedes rigtig godt med på den her sag, fortæller Trine Tindborg.

–Støbedage er planlagt ned til mindste deltalje, og vi ved sågar hvem, der holder pause hvornår. Samtidig skal vi tage højde for værst tænkelige udfordringer og ikke blot have en plan A, men også en plan B, C og D. Sikker fremdrift er afgørende, og takket være seminaret får vi så justeret arbejdet i tide, og vi undgår forsinkelser på byggeriet. Det er planlægning, når den fungerer bedst, vurderer projektdirektøren.

–Vi undgår også spild af kostbare ressourcer, som er en vigtig dimension. Kikser noget i planlægningen fører det ofte til, at medarbejderne skal løbe stærkere eller gå længere. Og forsinkelser på en byggeplads er det nærmest umuligt at indhente, tilføjer hun.

Kronløbsøen - seminar, planlægning, støbning

Gode støbedage

Det hører med i billedet af den perfekte støbning også at fokusere på det, der sker, inden betonen hældes hen, hvor den endeligt skal være.

–Faktisk holder vi øje med alt det, der har indflydelse på en vellykket støbning. Hvordan og i hvilken takt kommer betonen ind på byggepladsen, hvordan ser den overordnede logistiksituation ud? Som følge af de forskellige Covid-19-restriktioner har der jo været færre biler på vejene, og betonbilerne kom lettere frem til Kronløbsøen. Ingen kø, mere flow. Allerede nu under den gradvise genoplukning af samfundet mærker vi den øgede trafik på vejene, men via grundig planlægning bliver der alligevel tale om gode støbedage, forsikrer Rasmus Rydstrøm.

Støbearbejdet for parkeringskælderen forventes endeligt afsluttet efteråret 2021, hvorefter der følger en periode med indvendig aptering. Det indebærer montering af døre, brandskydeporte, malerarbejde, elinstallationer, ventilation og øvrige elementer nødvendige for en parkeringskælder.

Kronløbsøen - støbning og status i byggegruben

Læs mere om støbearbejdet i artiklerne:
Den færdige bundplade i parkeringskælderen sætter punktum for en vigtig etape af byggeriet
Mellemdæk vokser ud på gule formborde
Fuld fart på støbearbejdet – kældervægge og mellemdæk på vej
Teamwork sikrer den gode støbning
Prøvestøbning sikrer en vandtæt parkeringskælder
Det store gennembrud – parkeringskælder og tunnel kan snart forbindes
En milepæl for tunnelgruben

Tekst: Søren Egret og Nikoline Kern / NXT // Drone film og billeder: Kim Gersvang og Samuel Rasmussen / NCC // Foto: Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT