Blomsterhav og et strejf af skov er for alvor på vej til Kronløbsøen

I takt med, at efterår og vinter banker på, nærmer arbejdet med alt det grønne på Kronløbsøens sig sin afslutning.

–Vi skal plante 10.000 stauder i Oasen. 8.000 af dem er allerede på plads siger anlægsgartner Morten Kirketerp-Møller fra virksomheden OKNygaard, der er hyret ind af NCC.

Sammen med sine kolleger kan han med en stor portion stolthed betragte en ø, der på flere niveauer og i bredden og i længden fremstår mere og mere grøn.

Naturlige grønne udtryk

–Arbejdet med stauder og blomsterløg fortsætter frem til november. Løgene bliver til vintergæk og scilla, og netop de to sorter medvirker til at understrege årets gang også på det grønne område. Vi følger planen fra landskabsarkitekterne nøje og arbejder hele tiden på, at de grønne udtryk på øen bliver så naturlige som mulige med arter, der hører til i Danmark. Landskabsvisionen lægger vægt på at skabe en ny bybiotop midt på Kronløbsøen, fortæller Morten Kirketerp-Møller.

I den forbindelse fremhæver han, at dele af øen får en plantesammensætning, der leder tankerne hen på skov.

–Vi får fx skovmærke, storkenæb, skovjordbær og selvfølgelig blomstrende stauder, stor liljekonval og hvid lærkespore, lyder det i en opremsning fra anlægsgartneren.

Forårsforventninger

Sidste etape af gartnernes arbejde foregår på Klinten, der både får plantet fem træer og en stor portion marehalm.

–Til november slutter vores egentlige plantearbejde på øen, og til foråret vil man i den grad kunne se resultaterne af det arbejde, vi udfører lige nu. Vi vil kunne se, om alt har fundet sig til rette, siger Morten Kirketerp-Møller og nævner, at det, man plantede sidste år, stråler i dag.

–Til foråret kommer vores arbejde til at bestå i at vedligeholde alt det grønne på øen, fjerne ukrudt og sørge for, at alt vokser, som det skal. Vi sigter på at komme ind i en rytme, hvor to eller tre gartnere, typisk hver anden måned, bruger to-tre dage på at holde øen grøn og spændstig.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT